ჩვენთან მკურნალობის უპირატესობა

მაღალი კვალიფიკაცია

კომპლექსური მიდგომა

მრავალწლიანი გამოცდილება

მკურნალობა ციფრებში

მუშაობა ახლობლებთან

11 წელი

წარმატებული გამოცდილების სხვადასხვა დამოკიდებულების მკურნალობისას

2500

ზე მეტი ჯანმრთელი და დამოკიდებულებისაგან თავისუფალი ადამიანი

30

ზე მეტი სხვადასხვა სფეროს გამოცდილი სპეციალისტი

ექვსი ნაბიჯი გამოჯანმრთელებისაკენ

პირველადი კონსულტაცია სპეციალისტთან

მთელი ორგანიზმის დეტოქსიკაცია

სპეციფიკური მედიკამენტოზური დამხმარე თერაპია

დაავადების დიფერენციული დიაგნოსტიკა

მკურნალობის სქემის შერჩევა და დამუშავება

ფსიქოლოგიური დახმარება, ადაპტაცია და შემდგომი თანხლება

სოციალური რგოლი
ნარკოლოგიური დამოკიდებულების შესახებ

Лицензии и сертификаты

არ სურს მკურნალობა? სამკურნალო მოტივაცია

კვალიფიციურ სპეციალისტებს ყოველთვის უადვილდებათ დამოკიდებულ ადამიანთან მიდგომა. ჩვენი თანამშრომლები ეხმარებიან ინტერვენციის მოტივაციაში სადღეღამისო რეჟიმით. გთავაზობთ ფსიქოლოგის საკონსულტაციო მომსახურებას, შესაძლებელია ბინაზე გასვლა.

სარეაბილიტაციო ცენტრი თბილისში „მედ-ზაჰიდი“: ნარკომანიისა და ალკოჰოლური დამოკიდებულების მკურნალობა

ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი არის ფართოდ გავრცელებული საერთო დარღვევები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ცხოვრების წესის შეცვლა. სწრაფი ნაბიჯი ცნობიერების პრობლემის გაჩენისკენ. ბევრი ადამიანი სარეაბილიტაციო ცენტრებს თერაპიის საუკეთესო ვარიანტად მიიჩნევს.

„მედ ზაჰიდი“ არის სარეაბილიტაციო ცენტრი თბილისში, საქართველოში, რომლის მთავარი მიზანია ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის მკურნალობის ეფექტური და თანამედროვე პრინციპების გამოყენება.

ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის მკურნალობა საქართველოში

ნარკომანია არის დაავადება, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ტვინზე და ადამიანის ქცევაზე. როდესაც ადამიანი ნარკოტიკებზე ან ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, ვერ გაუძლებს მათი მოხმარების სურვილს, რაც არ უნდა ზიანი მიაყენოს მას. დამოკიდებულება ასოცირდება ჰეროინის, კოკაინის, არალეგალური ნარკოტიკების, ნარკომანიის, ალკოჰოლის, ნიკოტინისა და ფსიქოაქტიური მედიკამენტებისადმი ლტოლვასთან.

ალკოჰოლიზმი არის ალკოჰოლზე ფიზიკური და ემოციური დამოკიდებულების გამო ალკოჰოლის დალევაზე უარის თქმის უუნარობა. მიუხედავად იმისა, რომ ალკოჰოლის მოხმარება საკმაოდ გავრცელებულია, ბევრი გახდა დალევაზე დამოკიდებული. წამლისა და ალკოჰოლური დამოკიდებულების სამკურნალოდ საჭიროა მედიკამენტოზური დახმარება და მხარდაჭერა.

იმ პრობლემების ამოცნობისას, რომლებსაც ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბოროტად გამოყენება ქმნის, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ დამოკიდებულების განკურნება შესაძლებელია. თითოეულ ადამიანს შეუძლია დაუბრუნდეს თავის ჩვეულ, ნორმალურ ცხოვრებას.

რამდენადაც ნარკომანიის, ალკოჰოლიზმის და სხვა დამოკიდებულების დონეები მკვეთრად გაიზარდა ბოლო წლებში, გაცნობიერებულია პრობლემის სერიოზულობა. თბილისის სარეაბილიტაციო ცენტრი „მედ-ზაჰიდი“ ყოველდღიურად ცდილობს განკურნოს ადამიანები დამოკიდებულებისგან.

ნარკოლოგიური კლინიკა „მედ-ზაჰიდი“ გთავაზობთ:

 1. ალკოჰოლიზმის მკურნალობას;
 2. მძიმე სასმელისგან თავის დაღწევას, კოდირებას;
 3. ნარკომანიის მკურნალობას;
 4. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების მკურნალობას.

ნარკომანიის სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოში: როგორ ვმუშაობთ

საქართველოში ნარკოლოგიური კლინიკა ეხმარება ადამიანს ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. ნარკოლოგიური ცენტრი საქართველოში ახორციელებს ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის მკურნალობას თანამედროვე, აპრობირებული და ეფექტური მეთოდებით. ალკოჰოლისა და ნარკომანიისგან თავის დაღწევის რამდენიმე მეცნიერულ საფუძველზე დაფუძნებული მეთოდი არსებობს. ნარკოდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი „მედ-ზაჰიდი“ იყენებს თერაპიის მხოლოდ თანამედროვე მეთოდებს. თავად პროცესი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ძირითად ეტაპად.

კონსულტაცია და წინასწარი გამოკვლევა

დასაწყისისთვის, პროფესიონალი ექიმი გასინჯავს პაციენტს როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქიკურად, დამოკიდებულების ხარისხის შესაფასებლად. ჩაუტარდებათ საჭირო გამოკვლევები და ჩაუტარდებათ საფუძვლიანი, ზედმიწევნითი სამედიცინო გამოკვლევა. ყოველივე ამის შემდეგ, მიღებული შედეგების საფუძველზე, ექიმს შეეძლება შეადგინოს კომპეტენტური და ეფექტური ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობის გეგმა.

დეტოქსიკაცია

დეტოქსიკაცია გახლავთ პროცესი, რომელიც ასუფთავებს ორგანიზმს შიგნიდან და შლის ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარების შედეგად დაგროვილ ყველა ტოქსინს. ზოგიერთ შემთხვევაში, გარკვეული წამლებისგან დეტოქსიკაციისთვის საჭიროა მედიკამენტების მიღება მთელი პროცესის გასაძლიერებლად.

თუმცა, ეს რთული პროცედურა მოითხოვს სპეციალისტის მეთვალყურეობას, რადგან ადამიანის სხვადასხვა ორგანოს შეუძლია განსხვავებულად მოახდინოს რეაქცია. ჩვენს სარეაბილიტაციო ცენტრს თბილისში ჰყავს კარგად მომზადებული სამედიცინო პროფესიონალების გუნდი, რომლებიც ზედამხედველობენ უსაფრთხო დეტოქსიკაციის პროცესს.

ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის სამედიცინო მკურნალობა

ექიმები მედიკამენტოზურ თერაპიას ნიშნავენ დეტოქსიკაციის დროს. მედიკამენტები ხელს უწყობენ ლტოლვის კონტროლს და ამსუბუქებენ მოხსნის სიმპტომებს. ნარკომანიის სამკურნალო ყველა პრეპარატი ინიშნება ნარკოლოგის მიერ და გამოიყენება მისი ზედმიწევნით ფრთხილი მეთვალყურეობის ქვეშ.

რეაბილიტაცია და ფსიქო მკურნალობა

ალკოჰოლური დამოკიდებულება. პროფესიონალი ფსიქოლოგი ესაუბრება ადამიანს მის წარსულ გამოცდილებაზე და ცდილობს გაარკვიოს მიზეზი, რის გამოც პაციენტი არის დამოკიდებული ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე. ფსიქოლოგები ეხმარებიან პაციენტს გაუმკლავდეს დამოკიდებულებას და განწყობის ცვალებადობას. მოტივაცია ეძლევა, რათა მათ შეძლონ მოკლევადიანი მიზნების მიღწევა. ფსიქოთერაპიის დროს პაციენტსა და ფსიქოლოგს შორის მყარდება ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა. თბილისის სარეაბილიტაციო ცენტრი ნარკოდამოკიდებულების მქონე პირებს ინდივიდუალურ ფსიქოთერაპიას სთავაზობს. ინდივიდუალური მიდგომა საშუალებას გაძლევთ გადაჭრათ თქვენი პრობლემები და ხელი შეუწყოთ თერაპიის შემდეგ საუკეთესო შედეგების მიღწევას პიროვნულად.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ დამოკიდებულების სრული აღმოფხვრა მოითხოვს მედიკამენტების კომბინაციას, სპეციალიზებულ მეთვალყურეობას და თერაპიას. დამოკიდებულების დამოუკიდებლად კონტროლი შეიძლება იყოს იმაზე რთული, ვიდრე ფიქრობთ. ჩვენი ნარკომანიის ცენტრი საქართველოში, თბილისში, გთავაზობთ უსაფრთხო სივრცეს, სადაც არა მხოლოდ გამოკეთდებით, არამედ თავს უკეთ იგრძნობთ. ჩვენ დაგეხმარებით გადადგათ აუცილებელი ნაბიჯები, სრულად გამოსაჯანსაღებლად. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მომსახურების მიმდინარე ფასები ჩვენს ვებგვერდზე.

რატომაა გამოსავალი ნარკომანთა კერძო სარეაბილიტაციო ცენტრი

ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, აზარტული თამაშების დამოკიდებულება, რომელიც გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე და ანადგურებს პიროვნებას. სწორედ ამიტომ, თერაპიის ინტეგრირებული მიდგომის მქონე სარეაბილიტაციო ცენტრი საშუალებას აძლევს ადამიანს სრულად გამოჯანმრთელდეს დაავადებისგან.

ნარკომანიის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის დროს პაციენტი ხელახლა სწავლობს თავისი გრძნობების მიღებას და მათთან გამკლავებას ნივთიერებების დახმარების გარეშე, გარე სამყაროსთან ურთიერთობას.

მხოლოდ წამლის თერაპია არ არის ასეთი ეფექტური. ფსიქოთერაპია ასევე მნიშვნელოვანია დამოკიდებულების გამომწვევი მიზეზის განსაკურნებლად. ნარკომანიის რეაბილიტაციის ცენტრი საქართველოში გთავაზობთ ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის მკურნალობის კომპლექსურ მიდგომას, გამოცდილი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ.

ნარკომანიის რეაბილიტაციის ცენტრი საქართველოში, თბილისი: როგორ ვმუშაობთ

„მედ-ზაჰიდი“ არის სპეციალიზირებული ნარკოლოგიური კლინიკა, ნარკოდამოკიდებულების მქონე პირების სამკურნალოდ, რომელიც გვთავაზობს კვალიფიციურ მკურნალობას და თერაპიას.

ნარკომანიის რეაბილიტაცია ჩვენს ცენტრში, თბილისში, ეფუძნება ცნობილ 12-საფეხურიან მიდგომას. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს რეაბილიტაციისა და აღდგენის სახელმძღვანელო მითითებებს. „12-საფეხურიანი“ ფილოსოფია შემოიღეს ანონიმურმა ალკოჰოლიკებმა (AA) და წარმატებით გამოიყენეს მთელ მსოფლიოში დამოკიდებულების წინააღმდეგ.

ნარკოდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი თბილისში: რატომ ჩვენ

აქ მოცემულია რამდენიმე მიზეზი, თუ რატომ უნდა აირჩიოთ „მედ-ზაჰიდი“ თბილისში თქვენს სარეაბილიტაციო სერვის ცენტრად:

 1. ჩვენ ვართ სრულფასოვანი, ნარკოლოგიური სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც გთავაზობთ ყოვლისმომცველ მიდგომას ალკოჰოლისა და ნარკოდამოკიდებულების სამკურნალოდ.
 2. ჩვენ ანონიმურობის გარანტიას ვიძლევით.
 3. ჩვენ ვატარებთ თერაპიის მხოლოდ თანამედროვე და ეფექტურ მეთოდებს.
 4. ვიღებთ უცხოური ნარკოლოგიური კლინიკების პოზიტიურ გამოცდილებას და წარმატებით ვიყენებთ მას ჩვენს პრაქტიკაში.
 5. გვაქვს ყველა პირობა და კომფორტი ცენტრში კომფორტული ყოფნისთვის.
 6. ნარკოდამოკიდებულების სპეციალიზებულ მკურნალობას ხელმძღვანელობს ექსპერტთა ჯგუფი. იგი შედგება ფსიქიატრების, ფსიქოლოგების, თერაპევტების, ექთნების და სხვა მაღალკვალიფიციური, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს პროფესიონალებისგან.
 7. ალკოჰოლისა და ნარკომანიის ყველა მკურნალობა ინდივიდუალურად არის მორგებული ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე, რაც საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ ზრუნვისა და მოვლის უმაღლესი სტანდარტები.

დახმარება ყოველთვის არის. ნარკომანიის რეაბილიტაციის ცენტრი საქართველოში, თბილისი „მედ ზაჰიდი“ უზრუნველყოფს ალკოჰოლიზმისა და სხვა დამოკიდებულების ანონიმურ და თანამედროვე მკურნალობას. დაგვიკავშირდით დღეს, მკურნალობის ხელმისაწვდომი ვარიანტების განსახილველად.

სარეაბილიტაციო ცენტრი თბილისში „მედ-ზაჰიდი“: ნარკომანიისა და ალკოჰოლური დამოკიდებულების მკურნალობა

ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი არის ფართოდ გავრცელებული საერთო დარღვევები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ცხოვრების წესის შეცვლა. სწრაფი ნაბიჯი ცნობიერების პრობლემის გაჩენისკენ. ბევრი ადამიანი სარეაბილიტაციო ცენტრებს თერაპიის საუკეთესო ვარიანტად მიიჩნევს.

„მედ ზაჰიდი“ არის სარეაბილიტაციო ცენტრი თბილისში, საქართველოში, რომლის მთავარი მიზანია ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის მკურნალობის ეფექტური და თანამედროვე პრინციპების გამოყენება.

ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის მკურნალობა საქართველოში

ნარკომანია არის დაავადება, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ტვინზე და ადამიანის ქცევაზე. როდესაც ადამიანი ნარკოტიკებზე ან ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, ვერ გაუძლებს მათი მოხმარების სურვილს, რაც არ უნდა ზიანი მიაყენოს მას. დამოკიდებულება ასოცირდება ჰეროინის, კოკაინის, არალეგალური ნარკოტიკების, ნარკომანიის, ალკოჰოლის, ნიკოტინისა და ფსიქოაქტიური მედიკამენტებისადმი ლტოლვასთან.

ალკოჰოლიზმი არის ალკოჰოლზე ფიზიკური და ემოციური დამოკიდებულების გამო ალკოჰოლის დალევაზე უარის თქმის უუნარობა. მიუხედავად იმისა, რომ ალკოჰოლის მოხმარება საკმაოდ გავრცელებულია, ბევრი გახდა დალევაზე დამოკიდებული. წამლისა და ალკოჰოლური დამოკიდებულების სამკურნალოდ საჭიროა მედიკამენტოზური დახმარება და მხარდაჭერა.

იმ პრობლემების ამოცნობისას, რომლებსაც ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბოროტად გამოყენება ქმნის, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ დამოკიდებულების განკურნება შესაძლებელია. თითოეულ ადამიანს შეუძლია დაუბრუნდეს თავის ჩვეულ, ნორმალურ ცხოვრებას.

რამდენადაც ნარკომანიის, ალკოჰოლიზმის და სხვა დამოკიდებულების დონეები მკვეთრად გაიზარდა ბოლო წლებში, გაცნობიერებულია პრობლემის სერიოზულობა. თბილისის სარეაბილიტაციო ცენტრი „მედ-ზაჰიდი“ ყოველდღიურად ცდილობს განკურნოს ადამიანები დამოკიდებულებისგან.

ნარკოლოგიური კლინიკა „მედ-ზაჰიდი“ გთავაზობთ:

 1. ალკოჰოლიზმის მკურნალობას;
 2. მძიმე სასმელისგან თავის დაღწევას, კოდირებას;
 3. ნარკომანიის მკურნალობას;
 4. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების მკურნალობას.

ნარკომანიის სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოში: როგორ ვმუშაობთ

საქართველოში ნარკოლოგიური კლინიკა ეხმარება ადამიანს ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. ნარკოლოგიური ცენტრი საქართველოში ახორციელებს ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის მკურნალობას თანამედროვე, აპრობირებული და ეფექტური მეთოდებით. ალკოჰოლისა და ნარკომანიისგან თავის დაღწევის რამდენიმე მეცნიერულ საფუძველზე დაფუძნებული მეთოდი არსებობს. ნარკოდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი „მედ-ზაჰიდი“ იყენებს თერაპიის მხოლოდ თანამედროვე მეთოდებს. თავად პროცესი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ძირითად ეტაპად.

კონსულტაცია და წინასწარი გამოკვლევა

დასაწყისისთვის, პროფესიონალი ექიმი გასინჯავს პაციენტს როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქიკურად, დამოკიდებულების ხარისხის შესაფასებლად. ჩაუტარდებათ საჭირო გამოკვლევები და ჩაუტარდებათ საფუძვლიანი, ზედმიწევნითი სამედიცინო გამოკვლევა. ყოველივე ამის შემდეგ, მიღებული შედეგების საფუძველზე, ექიმს შეეძლება შეადგინოს კომპეტენტური და ეფექტური ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობის გეგმა.

დეტოქსიკაცია

დეტოქსიკაცია გახლავთ პროცესი, რომელიც ასუფთავებს ორგანიზმს შიგნიდან და შლის ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარების შედეგად დაგროვილ ყველა ტოქსინს. ზოგიერთ შემთხვევაში, გარკვეული წამლებისგან დეტოქსიკაციისთვის საჭიროა მედიკამენტების მიღება მთელი პროცესის გასაძლიერებლად.

თუმცა, ეს რთული პროცედურა მოითხოვს სპეციალისტის მეთვალყურეობას, რადგან ადამიანის სხვადასხვა ორგანოს შეუძლია განსხვავებულად მოახდინოს რეაქცია. ჩვენს სარეაბილიტაციო ცენტრს თბილისში ჰყავს კარგად მომზადებული სამედიცინო პროფესიონალების გუნდი, რომლებიც ზედამხედველობენ უსაფრთხო დეტოქსიკაციის პროცესს.

ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის სამედიცინო მკურნალობა

ექიმები მედიკამენტოზურ თერაპიას ნიშნავენ დეტოქსიკაციის დროს. მედიკამენტები ხელს უწყობენ ლტოლვის კონტროლს და ამსუბუქებენ მოხსნის სიმპტომებს. ნარკომანიის სამკურნალო ყველა პრეპარატი ინიშნება ნარკოლოგის მიერ და გამოიყენება მისი ზედმიწევნით ფრთხილი მეთვალყურეობის ქვეშ.

რეაბილიტაცია და ფსიქო მკურნალობა

ალკოჰოლური დამოკიდებულება. პროფესიონალი ფსიქოლოგი ესაუბრება ადამიანს მის წარსულ გამოცდილებაზე და ცდილობს გაარკვიოს მიზეზი, რის გამოც პაციენტი არის დამოკიდებული ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე. ფსიქოლოგები ეხმარებიან პაციენტს გაუმკლავდეს დამოკიდებულებას და განწყობის ცვალებადობას. მოტივაცია ეძლევა, რათა მათ შეძლონ მოკლევადიანი მიზნების მიღწევა. ფსიქოთერაპიის დროს პაციენტსა და ფსიქოლოგს შორის მყარდება ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა. თბილისის სარეაბილიტაციო ცენტრი ნარკოდამოკიდებულების მქონე პირებს ინდივიდუალურ ფსიქოთერაპიას სთავაზობს. ინდივიდუალური მიდგომა საშუალებას გაძლევთ გადაჭრათ თქვენი პრობლემები და ხელი შეუწყოთ თერაპიის შემდეგ საუკეთესო შედეგების მიღწევას პიროვნულად.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ დამოკიდებულების სრული აღმოფხვრა მოითხოვს მედიკამენტების კომბინაციას, სპეციალიზებულ მეთვალყურეობას და თერაპიას. დამოკიდებულების დამოუკიდებლად კონტროლი შეიძლება იყოს იმაზე რთული, ვიდრე ფიქრობთ. ჩვენი ნარკომანიის ცენტრი საქართველოში, თბილისში, გთავაზობთ უსაფრთხო სივრცეს, სადაც არა მხოლოდ გამოკეთდებით, არამედ თავს უკეთ იგრძნობთ. ჩვენ დაგეხმარებით გადადგათ აუცილებელი ნაბიჯები, სრულად გამოსაჯანსაღებლად. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მომსახურების მიმდინარე ფასები ჩვენს ვებგვერდზე.

რატომაა გამოსავალი ნარკომანთა კერძო სარეაბილიტაციო ცენტრი

ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, აზარტული თამაშების დამოკიდებულება, რომელიც გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე და ანადგურებს პიროვნებას. სწორედ ამიტომ, თერაპიის ინტეგრირებული მიდგომის მქონე სარეაბილიტაციო ცენტრი საშუალებას აძლევს ადამიანს სრულად გამოჯანმრთელდეს დაავადებისგან.

ნარკომანიის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის დროს პაციენტი ხელახლა სწავლობს თავისი გრძნობების მიღებას და მათთან გამკლავებას ნივთიერებების დახმარების გარეშე, გარე სამყაროსთან ურთიერთობას.

მხოლოდ წამლის თერაპია არ არის ასეთი ეფექტური. ფსიქოთერაპია ასევე მნიშვნელოვანია დამოკიდებულების გამომწვევი მიზეზის განსაკურნებლად. ნარკომანიის რეაბილიტაციის ცენტრი საქართველოში გთავაზობთ ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის მკურნალობის კომპლექსურ მიდგომას, გამოცდილი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ.

ნარკომანიის რეაბილიტაციის ცენტრი საქართველოში, თბილისი: როგორ ვმუშაობთ

„მედ-ზაჰიდი“ არის სპეციალიზირებული ნარკოლოგიური კლინიკა, ნარკოდამოკიდებულების მქონე პირების სამკურნალოდ, რომელიც გვთავაზობს კვალიფიციურ მკურნალობას და თერაპიას.

ნარკომანიის რეაბილიტაცია ჩვენს ცენტრში, თბილისში, ეფუძნება ცნობილ 12-საფეხურიან მიდგომას. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს რეაბილიტაციისა და აღდგენის სახელმძღვანელო მითითებებს. „12-საფეხურიანი“ ფილოსოფია შემოიღეს ანონიმურმა ალკოჰოლიკებმა (AA) და წარმატებით გამოიყენეს მთელ მსოფლიოში დამოკიდებულების წინააღმდეგ.

ნარკოდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი თბილისში: რატომ ჩვენ

აქ მოცემულია რამდენიმე მიზეზი, თუ რატომ უნდა აირჩიოთ „მედ-ზაჰიდი“ თბილისში თქვენს სარეაბილიტაციო სერვის ცენტრად:

 1. ჩვენ ვართ სრულფასოვანი, ნარკოლოგიური სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც გთავაზობთ ყოვლისმომცველ მიდგომას ალკოჰოლისა და ნარკოდამოკიდებულების სამკურნალოდ.
 2. ჩვენ ანონიმურობის გარანტიას ვიძლევით.
 3. ჩვენ ვატარებთ თერაპიის მხოლოდ თანამედროვე და ეფექტურ მეთოდებს.
 4. ვიღებთ უცხოური ნარკოლოგიური კლინიკების პოზიტიურ გამოცდილებას და წარმატებით ვიყენებთ მას ჩვენს პრაქტიკაში.
 5. გვაქვს ყველა პირობა და კომფორტი ცენტრში კომფორტული ყოფნისთვის.
 6. ნარკოდამოკიდებულების სპეციალიზებულ მკურნალობას ხელმძღვანელობს ექსპერტთა ჯგუფი. იგი შედგება ფსიქიატრების, ფსიქოლოგების, თერაპევტების, ექთნების და სხვა მაღალკვალიფიციური, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს პროფესიონალებისგან.
 7. ალკოჰოლისა და ნარკომანიის ყველა მკურნალობა ინდივიდუალურად არის მორგებული ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე, რაც საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ ზრუნვისა და მოვლის უმაღლესი სტანდარტები.

დახმარება ყოველთვის არის. ნარკომანიის რეაბილიტაციის ცენტრი საქართველოში, თბილისი „მედ ზაჰიდი“ უზრუნველყოფს ალკოჰოლიზმისა და სხვა დამოკიდებულების ანონიმურ და თანამედროვე მკურნალობას. დაგვიკავშირდით დღეს, მკურნალობის ხელმისაწვდომი ვარიანტების განსახილველად.