ჩაეწერეთ უფასო კონსულტაციაზე

და მიიღეთ ანონიმური დახმარება ჩვენი სპეციალისტისგან

  ჩვენთან მკურნალობის უპირატესობა

  მაღალი კვალიფიკაცია

  კომპლექსური მიდგომა

  მრავალწლიანი გამოცდილება

  მკურნალობა ციფრებში

  ექვსი ნაბიჯი გამოჯანმრთელებისაკენ

  პირველადი კონსულტაცია სპეციალისტთან

  მთელი ორგანიზმის დეტოქსიკაცია

  სპეციფიკური მედიკამენტოზური დამხმარე თერაპია

  დაავადების დიფერენციული დიაგნოსტიკა

  მკურნალობის სქემის შერჩევა და დამუშავება

  ფსიქოლოგიური დახმარება, ადაპტაცია და შემდგომი თანხლება

  არ სურს მკურნალობა? სამკურნალო მოტივაცია

  კვალიფიციურ სპეციალისტებს ყოველთვის უადვილდებათ დამოკიდებულ ადამიანთან მიდგომა. ჩვენი თანამშრომლები ეხმარებიან ინტერვენციის მოტივაციაში სადღეღამისო რეჟიმით. გთავაზობთ ფსიქოლოგის საკონსულტაციო მომსახურებას, შესაძლებელია ბინაზე გასვლა.

  აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების მკურნალობა

  აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება ან ლუდომანია _ – ეს არის არაქიმიური ადიქცია (პათოლოგიური დამოკიდებულება ), მტკივნეული დამოკიდებულება კომპიუტერზე ან აზარტულ თამაშებზე. აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება მოზრდილები და ბავშვები. აზარტული თამაშებით დაავადებულები , ისევე როგორც ქიმიურ დამოკიდებულების მქონე პაციენტებს , გამოკვლევას საჭიროებენ , რომელსაც უნდა უმკურნალოს კვალიფიციურმა ადიქტოლოგმა (სპეციალისტმა რომელიც კურნავს დამოკიდებულებებს).

  როგორ გავიგოთ, რომ ადამიანს სჭირდება აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების მკურნალობა

  ამ დამოკიდებულების მქონე პაციენტებში ინტერესის სფერო ვიწროვდება, ღირებულებათა სისტემა ქვეითდება, ბავშვებში, მოზარდებში ვირტუალური სამყარო ხშირად ცვლის რეალობას. აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მქონე პაციენტები :

  • კარგავენ კრიტიკულ აზროვნებას, დროის შეგრძნებას, ზომიერების გრძნობას;
  • ხშირად ხარჯავს ბოლო ფულს თამაშზე, თამაშობენ ვალით, შეუძლიათ ითამაშონ მოტყუებით, წავიდნენ დანაშაულზე;
  • ვერ ამბობენ უარს თამაშზე დამოუკიდებლად;
  • უკიდურესად აგრესიული რეაგირება აქვთ გარშემომყოფთა მცდელობაზე შეაწყვეტინონ თამაში, გადართონ ისინი სხვა აქტივობაზე;
  • ხდებიან მოუსვენარი, გამაღიზიანებელი, როცა დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ახერხებენ თამაშს;
  • უგულებელყოფენ ნათესავებს და მათ მოვალეობებს (სწავლა, მუშაობა).

  აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების მკურნალობა და აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მქონე პაციენტების რეაბილიტაცია

  ისეთი დამოკიდებულების დროს, როგორიცაა აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება, მკურნალობა ძირითადად ფსიქოთერაპიული მეთოდებით მიმდინარეობს. მკურნალობის კომპონენტებია:

  • დამოკიდებულების განვითარების გამომწვევი მიზეზების გარკვევა (ფინანსური ან პირადი პრობლემები, დასვენების სურვილი, რეალობიდან წასვლა, მოწყენილობა, მკვეთრი შეგრძნებების ნაკლებობა), აგრეთვე ეტაპი და მოცულობა ( დამოკიდებულების სიმძიმის დონეები) ;
  • მკურნალობის მოტივაციის შექმნა , დამოკიდებულების დაძლევა;
  • ინდივიდუალური მკურნალობის პროგრამის შემუშავება აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების მოსახსნელად ;
  • ფსიქოთერაპიის ინდივიდუალური და ჯგუფური სესიები;
  • დამოკიდებულების ფორმის შესწავლისას – ფსიქოთერაპიული კოდირება.

  დამოკიდებულების ქცევით, არაქიმიურ ფორმებს , ხშირი დარღვევებით, როგორიცაა აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების მკურნალობა ძირითადად არამედიკამენტოზურია. მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროება ჩნდება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ფსიქიკური აშლილობის შემთხვევების ეჭვი. პრეპარატი და დოზა შეირჩევა ინდივიდუალურად.

  მკურნალობის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება – მუშაობა ახლობლებთან, დამოკიდებულების მქონე პაციენტის ოჯახის წევრებთან, ასწავლის მათ ქცევის ლოგიკურ ტაქტიკას. მკურნალობის კურსის შემდეგ დამოკიდებულება გადადის განვითარების საფეხურზე, რომლის დროსაც ადამიანი ახალი წესებით მიმართავს ცხოვრებას. უაღრესად მნიშვნელოვანია გამოირიცხოს ის მიზეზები, რამაც აიძულა მასში თამაშის და დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაზე , მთავარი როლი ამ პრობლემის გადაჭრაში, აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების შედეგების გამყარებაში, მიდის პაციენტის უშუალო გარემოს მოცილებაზე.

  აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მკურნალობა „მედ- ზაჰიდის“ განვითარებაში

  „მედ-ზაჰიდს“ ჰყავს კვალიფიციური სპეციალისტების გუნდი ზრდასრულობისა და ქცევითი დამოკიდებულებების, მათ შორის აზარტული თამაშების საკითხებში (ლუდომანია ). შეგიძლიათ მიიღოთ კონსულტაცია, გაიაროთ დამოკიდებულობის დიაგნოსტიკა, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის კურსი. დამოკიდებულებების მკურნალობა ანონიმურია.

  აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების მკურნალობა

  აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება ან ლუდომანია _ – ეს არის არაქიმიური ადიქცია (პათოლოგიური დამოკიდებულება ), მტკივნეული დამოკიდებულება კომპიუტერზე ან აზარტულ თამაშებზე. აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება მოზრდილები და ბავშვები. აზარტული თამაშებით დაავადებულები , ისევე როგორც ქიმიურ დამოკიდებულების მქონე პაციენტებს , გამოკვლევას საჭიროებენ , რომელსაც უნდა უმკურნალოს კვალიფიციურმა ადიქტოლოგმა (სპეციალისტმა რომელიც კურნავს დამოკიდებულებებს).

  როგორ გავიგოთ, რომ ადამიანს სჭირდება აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების მკურნალობა

  ამ დამოკიდებულების მქონე პაციენტებში ინტერესის სფერო ვიწროვდება, ღირებულებათა სისტემა ქვეითდება, ბავშვებში, მოზარდებში ვირტუალური სამყარო ხშირად ცვლის რეალობას. აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მქონე პაციენტები :

  • კარგავენ კრიტიკულ აზროვნებას, დროის შეგრძნებას, ზომიერების გრძნობას;
  • ხშირად ხარჯავს ბოლო ფულს თამაშზე, თამაშობენ ვალით, შეუძლიათ ითამაშონ მოტყუებით, წავიდნენ დანაშაულზე;
  • ვერ ამბობენ უარს თამაშზე დამოუკიდებლად;
  • უკიდურესად აგრესიული რეაგირება აქვთ გარშემომყოფთა მცდელობაზე შეაწყვეტინონ თამაში, გადართონ ისინი სხვა აქტივობაზე;
  • ხდებიან მოუსვენარი, გამაღიზიანებელი, როცა დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ახერხებენ თამაშს;
  • უგულებელყოფენ ნათესავებს და მათ მოვალეობებს (სწავლა, მუშაობა).

  აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების მკურნალობა და აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მქონე პაციენტების რეაბილიტაცია

  ისეთი დამოკიდებულების დროს, როგორიცაა აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება, მკურნალობა ძირითადად ფსიქოთერაპიული მეთოდებით მიმდინარეობს. მკურნალობის კომპონენტებია:

  • დამოკიდებულების განვითარების გამომწვევი მიზეზების გარკვევა (ფინანსური ან პირადი პრობლემები, დასვენების სურვილი, რეალობიდან წასვლა, მოწყენილობა, მკვეთრი შეგრძნებების ნაკლებობა), აგრეთვე ეტაპი და მოცულობა ( დამოკიდებულების სიმძიმის დონეები) ;
  • მკურნალობის მოტივაციის შექმნა , დამოკიდებულების დაძლევა;
  • ინდივიდუალური მკურნალობის პროგრამის შემუშავება აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების მოსახსნელად ;
  • ფსიქოთერაპიის ინდივიდუალური და ჯგუფური სესიები;
  • დამოკიდებულების ფორმის შესწავლისას – ფსიქოთერაპიული კოდირება.

  დამოკიდებულების ქცევით, არაქიმიურ ფორმებს , ხშირი დარღვევებით, როგორიცაა აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების მკურნალობა ძირითადად არამედიკამენტოზურია. მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროება ჩნდება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ფსიქიკური აშლილობის შემთხვევების ეჭვი. პრეპარატი და დოზა შეირჩევა ინდივიდუალურად.

  მკურნალობის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება – მუშაობა ახლობლებთან, დამოკიდებულების მქონე პაციენტის ოჯახის წევრებთან, ასწავლის მათ ქცევის ლოგიკურ ტაქტიკას. მკურნალობის კურსის შემდეგ დამოკიდებულება გადადის განვითარების საფეხურზე, რომლის დროსაც ადამიანი ახალი წესებით მიმართავს ცხოვრებას. უაღრესად მნიშვნელოვანია გამოირიცხოს ის მიზეზები, რამაც აიძულა მასში თამაშის და დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაზე , მთავარი როლი ამ პრობლემის გადაჭრაში, აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების შედეგების გამყარებაში, მიდის პაციენტის უშუალო გარემოს მოცილებაზე.

  აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მკურნალობა „მედ- ზაჰიდის“ განვითარებაში

  „მედ-ზაჰიდს“ ჰყავს კვალიფიციური სპეციალისტების გუნდი ზრდასრულობისა და ქცევითი დამოკიდებულებების, მათ შორის აზარტული თამაშების საკითხებში (ლუდომანია ). შეგიძლიათ მიიღოთ კონსულტაცია, გაიაროთ დამოკიდებულობის დიაგნოსტიკა, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის კურსი. დამოკიდებულებების მკურნალობა ანონიმურია.

  string(0) "" NULL