ჩაეწერეთ უფასო კონსულტაციაზე

და მიიღეთ ანონიმური დახმარება ჩვენი სპეციალისტისგან

  ჩვენთან მკურნალობის უპირატესობა

  მაღალი კვალიფიკაცია

  კომპლექსური მიდგომა

  მრავალწლიანი გამოცდილება

  მკურნალობა ციფრებში

  ექვსი ნაბიჯი გამოჯანმრთელებისაკენ

  პირველადი კონსულტაცია სპეციალისტთან

  მთელი ორგანიზმის დეტოქსიკაცია

  სპეციფიკური მედიკამენტოზური დამხმარე თერაპია

  დაავადების დიფერენციული დიაგნოსტიკა

  მკურნალობის სქემის შერჩევა და დამუშავება

  ფსიქოლოგიური დახმარება, ადაპტაცია და შემდგომი თანხლება

  არ სურს მკურნალობა? სამკურნალო მოტივაცია

  კვალიფიციურ სპეციალისტებს ყოველთვის უადვილდებათ დამოკიდებულ ადამიანთან მიდგომა. ჩვენი თანამშრომლები ეხმარებიან ინტერვენციის მოტივაციაში სადღეღამისო რეჟიმით. გთავაზობთ ფსიქოლოგის საკონსულტაციო მომსახურებას, შესაძლებელია ბინაზე გასვლა.

  ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისგან, კოდირება

  ალკოჰოლიზმისგან და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მკურნალობის ეფექტურ მეთოდს კოდირება წარმოადგენს.

  ნარკოლოგების უმრავლესობა იყენებს ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისგან კოდირებას, როგორც დამოუკიდებელ მეთოდს, ამ მომსახურებას კლინიკაში და მის ფარგლებს გარეთაც ბინაზე მისვლით სთავაზობენ.

  ანონიმური კოდირება ალკოჰოლური დამოკიდებულების ან ნარკომანიისგან კარგად ეთვისება მამაკაცებისა და ქალბატონების მკურნალობის სხვა მეთოდებს და მისი გამოყენება კომპლექსური თერაპიის შემადგენლობაშიც შესაძლებელია ეფექტის გასამყარებლად, წარუმატებლობის რისკის შესამცირებლად, განმეორებითი გადაბმული სმის, ნარკოტიკების მიღების თავიდან ასაცილებლად რეაბილიტაციის პერიოდში.

  რა არის ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისაგან კოდირება

  ნარკოლოგიაში ამას უწოდებენ დამოკიდებულებების (ადიქციის) მკურნალობის მეთოდების ერთობლიობას, რომლის საფუძველში დევს ფსიქიკაზე ზემოქმედება, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მიმართ შინაგანი აკრძალვის ჩამოსაყალიბებლად, მათ მიმართ ზიზღის ან გამოყენების შიშის შესახებ.

  უკუკავშირი ადასტურებს, რომ ალკოჰოლისგან კოდირება, ნარკოტიკებისგან კოდირება ეხმარება ალკოჰოლიზმისა, და ნარკოტიკული დამოკიდებულებისაგან სწრაფად და შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად განკურნებაში.

  თუმცა, არსებობს მნიშვნელოვანი პირობები უსაფრთხო და წარმატებული მკურნალობისათვის:

  1. ანონიმური კოდირება ნარკომანიისგან ან ალკოჰოლიზმისგან უნდა ჩაატაროს კვალიფიციურმა ნარკოლოგმა, რომელსაც აუცილებლობის შემთხვევაში შეეძლება ბინაზე მისვლა პაციენტთან;
  2. აუცილებელია პაციენტის ნებაყოფლობითი თანხმობა, სმის გადაგდების ან ნარკოტიკების მიღებაზე უარის სურვილი უნდა იყოს გულწრფელი და გაცნობიერებული;
  3. ნარკოტიკებისგან და ალკოჰოლიზმისგან, კოდირება უნდა ჩატარდეს გადაბმული სმის მდგომარეობიდან გამოყვანის, ნარკოტიკული აბსტინენციური სინდრომის კუპირების და სრული დეტოქსიკაციის შემდეგ. ჰიპნოზის სეანსის ჩატარების წინ ტორპედის შეტანის ან სხვა ფორმით მედიკამენტების მიღებისას აუცილებელია ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული პრეპარატების მიღებისაგან სრული თავშეკავება საშუალოდ ერთი კვირის განმავლობაში. გადაბმული სმის, აბსტინენციის პერიოდში ალკოჰოლიზმისგან კოდირება არ ტარდება;
  4. ვიდრე ჩაეწერებით კოდირებაზე ნარკოლოგის ბინაზე მისვლით, აუცილებელია კომპლექსური გამოკვლევის ჩატარება კლინიკაში, შესაძლო უკუჩვენებების გამოვლენის და მეტად შესაფერისი მეთოდის დადგენის მიზნით.

  დამოკიდებულებისგან კოდირების მეთოდი

  ალკოჰოლიზმისაგან ან ნარკოტიკული დამოკიდებულებისაგან კოდირება ორ ძირითად სახესხვაობად იყოფა:

  • მედიკამენტოზური (ქიმიური);
  • ფსიქოთერაპევტული.

  ასევე ეფექტურია კომბინირებული ალკოჰოლიზმისაგან კოდირება, სხვადასხვა მეთოდის შერწყმით.

  ნარკომანიისგან ქიმიური კოდირება ტარდება პრეპარატების დახმარებით, რომელიც ოპიატებისადმი მგრძნობიარე რეცეპტორებს ბლოკავს. შედეგად ნარკოტიკების მოხმარებას არ მოაქვს მოსალოდნელი სიამოვნება, ეიფორიის შეგრძნება და მათი მიღება აზრს ჰკარგავს.

  ალკოჰოლისაგან ქიმიური კოდირება ასევე შესაძლებელია ემყარებოდეს ოპიატური რეცეპტორების ბლოკადას, მაგრამ უფრო ხშირად გადაბმული სმის ბლოკირება ხდება დისულფირამის პრეპარატების გამოყენებით (ესპერალი, ტეტურამი, ვივიტროლი და სხვები). ეს პრეპარატები თრგუნავენ ეთილის სპირტში მონაწილე ფერმენტების მოქმედებას და უზრუნველყოფენ ძმრის ტოქსიკური ალდეჰიდის დაშლას უვნებელ შემადგენლებად. ალკოჰოლის მცირე დოზის მიღებაც კი ამ პრეპარატებთან ერთად იწვევს უმძიმეს ინტოქსიკაციას, სუნთქვის ფუნქციისა და გულის მუშაობის დარღვევას, სიკვდილის შიშს, ამის ხარჯზე ყალიბდება ზიზღი სპირტიანი სასმელების მიმართ.

  მედიკამენტოზური კოდირება შესაძლებელია ჩატარდეს პრეპარატების 7-10 დღის განმავლობაში აუცილებელი პერორალური მიღებით, ნემსების კურსით ან ტორპედის ჩაკერებით, ანუ კაფსულის იმპლანტირებით, საიდანა დისულფინატი ნელ-ნელა გამოიყოფა სისხლში. პერორალური პრეპარატების ღირებულება ინექციურზე დაბალია, ტორპედის ჩაკერების ფასი მაღალია, მაგრამ ეს მომსახურება პოპულარულია, ვინაიდან ერთი პროცედურა საკმარისია ხანგრძლივი ეფექტის მისაღებად.

  ნარკომანიისგან და გადაბმული სმისგან ფსიქოთერაპევტული კოდირება, სხვადასხვა მეთოდით მათ შორის ჰიპნოზის მეთოდის გამოყენებით ხორციელდება.

  პაციენტს უმუშავდება უარყოფითი ასოციაციური კავშირები გადაბმულ სმასთან, ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ნივთიერებების გამოყენებასთან და დადებითი ასოციაციები – სიფხიზლესთან და ცხოვრების ჯანსაღ წესთან.

  მეტნაკლებად ცნობილი და პოპულარულია დოვჟენკოს მეთოდი, მის ეფექტურობასა და უსაფრთხოებას უამრავი უკუკავშირი ადასტურებს.

  ალკოჰოლისგან ფსიქოთერაპევტულ კოდირებას გააჩნია ნაკლები უკუჩვენება ქიმიურთან შედარებით, ნაკლები აქვს გვერდითი მოვლენების რისკი, მაგრამ ნარკოლოგი აუცილებლად უნდა ფლობდეს ჰიპნოზის თვისებებს.

  ალკოჰოლიზმისგან, ნარკოტიკული დამოკიდებულებისგან ანონიმური კოდირება კლინიკაში „მედ – ზაჰიდი“

  ნარკოლოგიურ ცენტრში „მედ-ზაჰიდში“ ტარდება ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების კომპლექსური მკურნალობა, გადაბმული სმის მდგომარეობიდან გამოყვანა, დეტოქსიკაცია ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისგან კოდირება.

  შესაძლებელია კონსულტაციაზე ჩაწერა, ანონიმური გამოკვლევა, შედეგების საფუძველზე სპეციალისტის მიერ შერჩეული მეთოდით, პაციენტთან ან მის ახლობელთან თანხმდება მომსახურების ღირებულება, ასევე გამოიტანენ დასკვნას ბინაზე მკურნალობის შესაძლებლობის შესახებ.

  კოდირების ღირებულება დამოკიდებულია არჩეული მეთოდიკაზე, პრეპარატებზე და სეანსების რაოდენობაზე.

  კლინიკის საიტზე შესაძლებელია პაციენტების უკუკავშირის და ფასის შესწავლა, სადაც მოცემულია მომსახურების ფასები: კონსულტაციაზე ჩაწერა, ნარკოლოგის ბინაზე მისვლის შეკვეთა.

  ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისგან, კოდირება

  ალკოჰოლიზმისგან და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მკურნალობის ეფექტურ მეთოდს კოდირება წარმოადგენს.

  ნარკოლოგების უმრავლესობა იყენებს ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისგან კოდირებას, როგორც დამოუკიდებელ მეთოდს, ამ მომსახურებას კლინიკაში და მის ფარგლებს გარეთაც ბინაზე მისვლით სთავაზობენ.

  ანონიმური კოდირება ალკოჰოლური დამოკიდებულების ან ნარკომანიისგან კარგად ეთვისება მამაკაცებისა და ქალბატონების მკურნალობის სხვა მეთოდებს და მისი გამოყენება კომპლექსური თერაპიის შემადგენლობაშიც შესაძლებელია ეფექტის გასამყარებლად, წარუმატებლობის რისკის შესამცირებლად, განმეორებითი გადაბმული სმის, ნარკოტიკების მიღების თავიდან ასაცილებლად რეაბილიტაციის პერიოდში.

  რა არის ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისაგან კოდირება

  ნარკოლოგიაში ამას უწოდებენ დამოკიდებულებების (ადიქციის) მკურნალობის მეთოდების ერთობლიობას, რომლის საფუძველში დევს ფსიქიკაზე ზემოქმედება, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მიმართ შინაგანი აკრძალვის ჩამოსაყალიბებლად, მათ მიმართ ზიზღის ან გამოყენების შიშის შესახებ.

  უკუკავშირი ადასტურებს, რომ ალკოჰოლისგან კოდირება, ნარკოტიკებისგან კოდირება ეხმარება ალკოჰოლიზმისა, და ნარკოტიკული დამოკიდებულებისაგან სწრაფად და შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად განკურნებაში.

  თუმცა, არსებობს მნიშვნელოვანი პირობები უსაფრთხო და წარმატებული მკურნალობისათვის:

  1. ანონიმური კოდირება ნარკომანიისგან ან ალკოჰოლიზმისგან უნდა ჩაატაროს კვალიფიციურმა ნარკოლოგმა, რომელსაც აუცილებლობის შემთხვევაში შეეძლება ბინაზე მისვლა პაციენტთან;
  2. აუცილებელია პაციენტის ნებაყოფლობითი თანხმობა, სმის გადაგდების ან ნარკოტიკების მიღებაზე უარის სურვილი უნდა იყოს გულწრფელი და გაცნობიერებული;
  3. ნარკოტიკებისგან და ალკოჰოლიზმისგან, კოდირება უნდა ჩატარდეს გადაბმული სმის მდგომარეობიდან გამოყვანის, ნარკოტიკული აბსტინენციური სინდრომის კუპირების და სრული დეტოქსიკაციის შემდეგ. ჰიპნოზის სეანსის ჩატარების წინ ტორპედის შეტანის ან სხვა ფორმით მედიკამენტების მიღებისას აუცილებელია ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული პრეპარატების მიღებისაგან სრული თავშეკავება საშუალოდ ერთი კვირის განმავლობაში. გადაბმული სმის, აბსტინენციის პერიოდში ალკოჰოლიზმისგან კოდირება არ ტარდება;
  4. ვიდრე ჩაეწერებით კოდირებაზე ნარკოლოგის ბინაზე მისვლით, აუცილებელია კომპლექსური გამოკვლევის ჩატარება კლინიკაში, შესაძლო უკუჩვენებების გამოვლენის და მეტად შესაფერისი მეთოდის დადგენის მიზნით.

  დამოკიდებულებისგან კოდირების მეთოდი

  ალკოჰოლიზმისაგან ან ნარკოტიკული დამოკიდებულებისაგან კოდირება ორ ძირითად სახესხვაობად იყოფა:

  • მედიკამენტოზური (ქიმიური);
  • ფსიქოთერაპევტული.

  ასევე ეფექტურია კომბინირებული ალკოჰოლიზმისაგან კოდირება, სხვადასხვა მეთოდის შერწყმით.

  ნარკომანიისგან ქიმიური კოდირება ტარდება პრეპარატების დახმარებით, რომელიც ოპიატებისადმი მგრძნობიარე რეცეპტორებს ბლოკავს. შედეგად ნარკოტიკების მოხმარებას არ მოაქვს მოსალოდნელი სიამოვნება, ეიფორიის შეგრძნება და მათი მიღება აზრს ჰკარგავს.

  ალკოჰოლისაგან ქიმიური კოდირება ასევე შესაძლებელია ემყარებოდეს ოპიატური რეცეპტორების ბლოკადას, მაგრამ უფრო ხშირად გადაბმული სმის ბლოკირება ხდება დისულფირამის პრეპარატების გამოყენებით (ესპერალი, ტეტურამი, ვივიტროლი და სხვები). ეს პრეპარატები თრგუნავენ ეთილის სპირტში მონაწილე ფერმენტების მოქმედებას და უზრუნველყოფენ ძმრის ტოქსიკური ალდეჰიდის დაშლას უვნებელ შემადგენლებად. ალკოჰოლის მცირე დოზის მიღებაც კი ამ პრეპარატებთან ერთად იწვევს უმძიმეს ინტოქსიკაციას, სუნთქვის ფუნქციისა და გულის მუშაობის დარღვევას, სიკვდილის შიშს, ამის ხარჯზე ყალიბდება ზიზღი სპირტიანი სასმელების მიმართ.

  მედიკამენტოზური კოდირება შესაძლებელია ჩატარდეს პრეპარატების 7-10 დღის განმავლობაში აუცილებელი პერორალური მიღებით, ნემსების კურსით ან ტორპედის ჩაკერებით, ანუ კაფსულის იმპლანტირებით, საიდანა დისულფინატი ნელ-ნელა გამოიყოფა სისხლში. პერორალური პრეპარატების ღირებულება ინექციურზე დაბალია, ტორპედის ჩაკერების ფასი მაღალია, მაგრამ ეს მომსახურება პოპულარულია, ვინაიდან ერთი პროცედურა საკმარისია ხანგრძლივი ეფექტის მისაღებად.

  ნარკომანიისგან და გადაბმული სმისგან ფსიქოთერაპევტული კოდირება, სხვადასხვა მეთოდით მათ შორის ჰიპნოზის მეთოდის გამოყენებით ხორციელდება.

  პაციენტს უმუშავდება უარყოფითი ასოციაციური კავშირები გადაბმულ სმასთან, ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ნივთიერებების გამოყენებასთან და დადებითი ასოციაციები – სიფხიზლესთან და ცხოვრების ჯანსაღ წესთან.

  მეტნაკლებად ცნობილი და პოპულარულია დოვჟენკოს მეთოდი, მის ეფექტურობასა და უსაფრთხოებას უამრავი უკუკავშირი ადასტურებს.

  ალკოჰოლისგან ფსიქოთერაპევტულ კოდირებას გააჩნია ნაკლები უკუჩვენება ქიმიურთან შედარებით, ნაკლები აქვს გვერდითი მოვლენების რისკი, მაგრამ ნარკოლოგი აუცილებლად უნდა ფლობდეს ჰიპნოზის თვისებებს.

  ალკოჰოლიზმისგან, ნარკოტიკული დამოკიდებულებისგან ანონიმური კოდირება კლინიკაში „მედ – ზაჰიდი“

  ნარკოლოგიურ ცენტრში „მედ-ზაჰიდში“ ტარდება ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების კომპლექსური მკურნალობა, გადაბმული სმის მდგომარეობიდან გამოყვანა, დეტოქსიკაცია ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისგან კოდირება.

  შესაძლებელია კონსულტაციაზე ჩაწერა, ანონიმური გამოკვლევა, შედეგების საფუძველზე სპეციალისტის მიერ შერჩეული მეთოდით, პაციენტთან ან მის ახლობელთან თანხმდება მომსახურების ღირებულება, ასევე გამოიტანენ დასკვნას ბინაზე მკურნალობის შესაძლებლობის შესახებ.

  კოდირების ღირებულება დამოკიდებულია არჩეული მეთოდიკაზე, პრეპარატებზე და სეანსების რაოდენობაზე.

  კლინიკის საიტზე შესაძლებელია პაციენტების უკუკავშირის და ფასის შესწავლა, სადაც მოცემულია მომსახურების ფასები: კონსულტაციაზე ჩაწერა, ნარკოლოგის ბინაზე მისვლის შეკვეთა.

  string(0) "" NULL