კლინიკა „მედ-ზაჰიდის“ შესახებ

ნარკოლოგიური ცენტრი „ მედ-ზაჰიდი “ არის ადგილი, სადაც ადამიანები არამარტო იხსნიან ფსიქოლოგიურ თუ ფიზიკურ დამოკიდებულებას, არამედ ეძლევათ შანსი დაიწყონ ახალი სრულყოფილი ცხოვრება.

მრავალწლიანი გამოცდილებისა და კვალიფიციური სპეციალისტებით დაკომპლექტებული პერსონალის წყალობით, ჩვენ კომპლექსური მკურნალობის მეთოდი, უნივერსალური დახმარების უზრუნველსაყოფად, დამოკიდებულებისგან თავის დაღწევისა და რეციდივების თავიდან ასაცილებლად.

ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ თითოეულმა ჩვენმა პაციენტმა მიაღწიოს თავის მიზნებს მკურნალობაში. თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ ინდივიდუალურ მიდგომას, ვირჩევთ პაციენტს ურთიერთქმედების და დახმარების ყველაზე ეფექტურ მეთოდებს. ჩვენ არ ვიყენებთ აკრძალულ წამლებსა და მეთოდებს.

ჩვენთან მკურნალობის უპირატესობა

მაღალი კვალიფიკაცია

კომპლექსური მიდგომა

მრავალწლიანი გამოცდილება

მკურნალობა ციფრებში

მუშაობა ახლობლებთან

11 წელი

წარმატებული გამოცდილების სხვადასხვა დამოკიდებულების მკურნალობისას

2500

ზე მეტი ჯანმრთელი და დამოკიდებულებისაგან თავისუფალი ადამიანი

30

ზე მეტი სხვადასხვა სფეროს გამოცდილი სპეციალისტი

ჩვენს ცენტრს აქვს სოციალური ადაპტაციის პროგრამა, რომელიც ეხმარება გააუქმოს დამოკიდებულების მქონე ადამიანში წარსული ცხოვრების ნეგატიური გავლენა, ირწმუნოს საკუთარი თავისა და ძალებისადმი, მიიღოს მეორე სუნთქვა მიზნებისა და გეგმების რეალიზაციისთვის, იგრძნოს სრულფასოვნება, ჩათვალოს საკუთრი თავი ღირსეულ ადამიანად.

ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ დამოკიდებულების მქონე ადამიანების ახლობლებთან მუშაობას. სწორედ ეს ადამიანები რჩებიან ემოციურ სტრესში როდესაც პაციენტთან მთელს გზას გადიან. ახლობლების რწმენა და სწორი მხარდაჭერა შესაძლებელია გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს მკურნალობის კურსზე. საკმაოდ ხშირად პროფესიონალების მხრიდან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა ესაჭიროებათ პაციენტის ნათესავებს, უარყოფითი ემოციებისგან გასათავისუფლებლად. ფსიქოლოგთან მუშაობა ეხმარება ოჯახური ურთიერთობის დალაგებაში და კრიზისული სიტუაციების თავიდან აცილებაში.

დღეისათვის ნარკოლოგიურ ცენტრ „ მედ-ზაჰიდს “ მხოლოდ საუკეთესო სპეციალისტები ჰყავს, რომლებმაც პრაქტიკით დაამტკიცეს საკუთარი პროფესიონალიზმის დონე და კეთილსინდისიერება. ჩვენ ვმუშაობთ მთელი საქართველოს მასშტაბით და სადღეღამისო რეჟიმში მზად ვართ ნებისმიერი დახმარება აღმოგიჩინოთ და კონსულტაცია გაგიწიოთ.

ჩვენს ცენტრს აქვს სოციალური ადაპტაციის პროგრამა, რომელიც ეხმარება გააუქმოს დამოკიდებულების მქონე ადამიანში წარსული ცხოვრების ნეგატიური გავლენა, ირწმუნოს საკუთარი თავისა და ძალებისადმი, მიიღოს მეორე სუნთქვა მიზნებისა და გეგმების რეალიზაციისთვის, იგრძნოს სრულფასოვნება, ჩათვალოს საკუთრი თავი ღირსეულ ადამიანად.

ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ დამოკიდებულების მქონე ადამიანების ახლობლებთან მუშაობას. სწორედ ეს ადამიანები რჩებიან ემოციურ სტრესში როდესაც პაციენტთან მთელს გზას გადიან. ახლობლების რწმენა და სწორი მხარდაჭერა შესაძლებელია გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს მკურნალობის კურსზე. საკმაოდ ხშირად პროფესიონალების მხრიდან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა ესაჭიროებათ პაციენტის ნათესავებს, უარყოფითი ემოციებისგან გასათავისუფლებლად. ფსიქოლოგთან მუშაობა ეხმარება ოჯახური ურთიერთობის დალაგებაში და კრიზისული სიტუაციების თავიდან აცილებაში.

დღეისათვის ნარკოლოგიურ ცენტრ „ მედ-ზაჰიდს “ მხოლოდ საუკეთესო სპეციალისტები ჰყავს, რომლებმაც პრაქტიკით დაამტკიცეს საკუთარი პროფესიონალიზმის დონე და კეთილსინდისიერება. ჩვენ ვმუშაობთ მთელი საქართველოს მასშტაბით და სადღეღამისო რეჟიმში მზად ვართ ნებისმიერი დახმარება აღმოგიჩინოთ და კონსულტაცია გაგიწიოთ.