ჩაეწერეთ უფასო კონსულტაციაზე

და მიიღეთ ანონიმური დახმარება ჩვენი სპეციალისტისგან

  ჩვენთან მკურნალობის უპირატესობა

  მაღალი კვალიფიკაცია

  კომპლექსური მიდგომა

  მრავალწლიანი გამოცდილება

  მკურნალობა ციფრებში

  ექვსი ნაბიჯი გამოჯანმრთელებისაკენ

  პირველადი კონსულტაცია სპეციალისტთან

  მთელი ორგანიზმის დეტოქსიკაცია

  სპეციფიკური მედიკამენტოზური დამხმარე თერაპია

  დაავადების დიფერენციული დიაგნოსტიკა

  მკურნალობის სქემის შერჩევა და დამუშავება

  ფსიქოლოგიური დახმარება, ადაპტაცია და შემდგომი თანხლება

  არ სურს მკურნალობა? სამკურნალო მოტივაცია

  კვალიფიციურ სპეციალისტებს ყოველთვის უადვილდებათ დამოკიდებულ ადამიანთან მიდგომა. ჩვენი თანამშრომლები ეხმარებიან ინტერვენციის მოტივაციაში სადღეღამისო რეჟიმით. გთავაზობთ ფსიქოლოგის საკონსულტაციო მომსახურებას, შესაძლებელია ბინაზე გასვლა.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში

  ნარკომანია არის დამოკიდებულება და სერიოზული დაავადება, რომელიც მოითხოვს ინდივიდუალურ და ყოვლისმომცველ მკურნალობას ნარკომანიისგან. მკურნალობის შერჩეული თანამედროვე მეთოდები მოიცავს ნარკომანიის სიმპტომების და დაავადების ძირითადი მიზეზების აღმოფხვრას. ასევე აუცილებელია მკურნალობის შემდეგ რეაბილიტაციის პერიოდი და ნარკოტიკების მოხმარების შედეგების მოცილება.

  ნარკოლოგიური დამოკიდებულების ეფექტურად სამკურნალოდ მრავალი თერაპია არსებობს. საქართველოში სარეაბილიტაციო ცენტრში „მედ-ზაჰიდში“ ხელმისაწვდომია თანამედროვე ანონიმური თერაპია და ნარკოდამოკიდებულთა რეაბილიტაცია ნებისმიერ ეტაპზე.

  ნარკოტიკების სახეობები და მათი გავლენა ადამიანის სხეულზე

  არსებობს ნარკოტიკების სახეობების ფართო სპექტრი, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული ტიპები კლასიფიცირდება შემდეგ ძირითად კატეგორიებად:

  • ბენზოდიაზეპინები გახლავთ ფარმაცევტული პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება მრავალი დაავადების სამკურნალოდ. უკონტროლოდ მიღებისას იწვევს დამოკიდებულებას.
  • აკრძალული ნარკოტიკები – ეს მოიცავს ძლიერი დამოკიდებულების გამომწვევ და არალეგალურ ნივთიერებებს, როგორიცაა ჰეროინი და მეტამფეტამინი. ამ ნივთიერებების თვისებები შეიძლება ძლიერ განსხვავდებოდეს, მაგრამ ზოგიერთი მავნე ნივთიერების ერთჯერადმა გამოყენებაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ბოროტად გამოყენების სახიფათო ნიშნები.
  • კანაბინოიდები ანუ „ბალახი“ – წარმოიქმნება კანაფისგან და იწვევს შენელებულ რეაქციას და ეიფორიას.
  • ოპიატები მოიცავს რეცეპტით გამოწერილ პრეპარატებს, რომლებიც გამოიყენება მწვავე და ქრონიკული ტკივილის სამკურნალოდ. ოპიატზე დამოკიდებულება ხშირად ვლინდება ადამიანის ქცევაში, რომელიც ნარკოტიკების ძიებასთანაა კავშირში.
  • სტიმულატორები მოიცავს ამფეტამინებს და მეთილფენიდატებს. როდესაც ადამიანი მოიხმარს ამ ნივთიერებებს, ის იწვევს ინტენსიურ სიამოვნებას, რაც გამოწვეულია დოფამინის გამოყოფით.

  როგორც კი ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური დამოკიდებულება განვითარდება ნარკოტიკების მოხმარებას უპირატესობას ენიჭება ადამიანის ცხოვრებაში ყველაფერს. არალეგალური ნივთიერების მოხმარების სახიფათო ჩვევისგან თავის დაღწევის მსურველებმა უნდა მიმართონ სპეციალისტს. სახლში ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობა არის მომსახურება, რომელიც შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი მკურნალობის დასაწყებად.

  ნარკომანიის რეაბილიტაცია და მკურნალობა საქართველოში: ძირითადი ეტაპები

  გამოჯანმრთელების პირველ და მთავარ ნაბიჯს წარმოადგენს დამოკიდებულების არსებობის და მისი გავლენის აღიარება ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. იძულებითი მკურნალობა შეიძლება არ იყოს ისეთი ეფექტური. ყოველივე ამის შემდეგ, უკეთესი იქნება, თუ ადამიანი თავად მიხვდება, რომ მას დახმარება სჭირდება.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში “მედ-ზაჰიდი” მოიცავს მკურნალობის რამდენიმე ვარიანტს. დამოკიდებულების მქონე ადამიანების უმეტესობა ანონიმურად იღებს ყოვლისმომცველ და ინდივიდუალურ მიდგომას დამოკიდებულების მკურნალობის მიმართ. ნარკოლოგია თანამედროვე მედიცინაში კარგად განვითარდა და ამჟამად ნარკომანიას ძალიან კარგი შედეგებით მკურნალობს.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში „მედ-ზაჰიდის“ კლინიკაში მოიცავს მკურნალობის რამდენიმე ვარიანტს. ნარკომანიით დაავადებული ადამიანების უმეტესობა ანონიმურად იღებს ყოვლისმომცველ და ინდივიდუალურ მიდგომას ნარკომანიის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებით. ნარკოლოგია თანამედროვე მედიცინაში კარგად განვითარდა და ახლა ნარკომანიის მკურნალობა ძალიან კარგ შედეგს იძლევა.

  დამოკიდებულების ზოგადი მკურნალობა შეიძლება მოიცავდეს სტაციონარული და ამბულატორიული პროგრამების კომბინაციას. ასევე ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, მედიკამენტოზური თერაპია და ბინაზე მკურნალობა. თანამედროვე კლინიკა „მედ-ზაჰიდი“ საქართველოში გთავაზობთ თანამედროვე და ანონიმურ მკურნალობას და რეაბილიტაციას ნარკომანიის შემდეგ.

  დეტოქსიკაცია

  სტაციონარული თერაპია იწყება ზედმიწევნითი გამოკვლევით, პირველ რიგში ნარკოლოგისა და სხვა სპეციალისტების მიერ. მთავარი მიზანია დამოკიდებულების სტადიის დადგენა და მკურნალობის საუკეთესო ვარიანტების შერჩევა. ამ პროცედურების შემდეგ მოხდება დეტოქსიკაცია. იგი გულისხმობს ნივთიერების ორგანიზმიდან ამოღებას და გამოყვანის რეაქციის შეზღუდვას. დეტოქსიკაცია უნდა მოხდეს საავადმყოფოში ნარკოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. ამ პროცედურის ფასი შეიძლება იყოს დამოკიდებული სხვადასხვა ფაქტორებზე.

  მედიკამენტოზური მკურნალობა

  საქართველოში ნარკომანიის სამკურნალოდ იყენებენ პრეპარატებს დეტოქსის დროს, აბსტინენციის სიმპტომებთან გასამკლავებლად. წამალი განმეორდება იმისდა მიხედვით, თუ რაზეა დამოკიდებული ადამიანი.

  წამლის ხანგრძლივი გამოყენება ხელს უწყობს ლტოლვის შემცირებას და რეციდივის თავიდან აცილებას ან დაბრუნებას დამოკიდებულებისგან გამოჯანმრთელების შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ნარკოლოგიური მკურნალობა არ არის დამოუკიდებელი მეთოდი და თან ახლავს სხვა მეთოდები, მაგალითად, ფსიქოთერაპია.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში: ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია

  ნარკოლოგიური მკურნალობის პარალელურად მნიშვნელოვანია ფსიქოთერაპიის სესიებზე დასწრება. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ შეფასდეს მიზეზები, რის გამოც ადამიანმა დაიწყო ნარკოტიკების მიღება. გარდა ამისა, მათ უყალიბდებათ გამოჯანმრთელების მოტივაცია. ასეთი თერაპიის ფასი ინდივიდუალურად განისაზღვრება. გარდა ამისა, ნარკომანიის შემდეგ ფსიქოლოგიური მკურნალობა მნიშვნელოვანი ეტაპია ეფექტის გასაძლიერებლად.

  არ ღირს ნარკომანიასთან მარტო ბრძოლა. დახმარება ხელმისაწვდომია. ნარკომანიის ანონიმური მკურნალობა საქართველოში თანამედროვე კლინიკა “მედ-ზაჰიდში” შეგიძლიათ.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში

  ნარკომანია არის დამოკიდებულება და სერიოზული დაავადება, რომელიც მოითხოვს ინდივიდუალურ და ყოვლისმომცველ მკურნალობას ნარკომანიისგან. მკურნალობის შერჩეული თანამედროვე მეთოდები მოიცავს ნარკომანიის სიმპტომების და დაავადების ძირითადი მიზეზების აღმოფხვრას. ასევე აუცილებელია მკურნალობის შემდეგ რეაბილიტაციის პერიოდი და ნარკოტიკების მოხმარების შედეგების მოცილება.

  ნარკოლოგიური დამოკიდებულების ეფექტურად სამკურნალოდ მრავალი თერაპია არსებობს. საქართველოში სარეაბილიტაციო ცენტრში „მედ-ზაჰიდში“ ხელმისაწვდომია თანამედროვე ანონიმური თერაპია და ნარკოდამოკიდებულთა რეაბილიტაცია ნებისმიერ ეტაპზე.

  ნარკოტიკების სახეობები და მათი გავლენა ადამიანის სხეულზე

  არსებობს ნარკოტიკების სახეობების ფართო სპექტრი, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული ტიპები კლასიფიცირდება შემდეგ ძირითად კატეგორიებად:

  • ბენზოდიაზეპინები გახლავთ ფარმაცევტული პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება მრავალი დაავადების სამკურნალოდ. უკონტროლოდ მიღებისას იწვევს დამოკიდებულებას.
  • აკრძალული ნარკოტიკები – ეს მოიცავს ძლიერი დამოკიდებულების გამომწვევ და არალეგალურ ნივთიერებებს, როგორიცაა ჰეროინი და მეტამფეტამინი. ამ ნივთიერებების თვისებები შეიძლება ძლიერ განსხვავდებოდეს, მაგრამ ზოგიერთი მავნე ნივთიერების ერთჯერადმა გამოყენებაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ბოროტად გამოყენების სახიფათო ნიშნები.
  • კანაბინოიდები ანუ „ბალახი“ – წარმოიქმნება კანაფისგან და იწვევს შენელებულ რეაქციას და ეიფორიას.
  • ოპიატები მოიცავს რეცეპტით გამოწერილ პრეპარატებს, რომლებიც გამოიყენება მწვავე და ქრონიკული ტკივილის სამკურნალოდ. ოპიატზე დამოკიდებულება ხშირად ვლინდება ადამიანის ქცევაში, რომელიც ნარკოტიკების ძიებასთანაა კავშირში.
  • სტიმულატორები მოიცავს ამფეტამინებს და მეთილფენიდატებს. როდესაც ადამიანი მოიხმარს ამ ნივთიერებებს, ის იწვევს ინტენსიურ სიამოვნებას, რაც გამოწვეულია დოფამინის გამოყოფით.

  როგორც კი ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური დამოკიდებულება განვითარდება ნარკოტიკების მოხმარებას უპირატესობას ენიჭება ადამიანის ცხოვრებაში ყველაფერს. არალეგალური ნივთიერების მოხმარების სახიფათო ჩვევისგან თავის დაღწევის მსურველებმა უნდა მიმართონ სპეციალისტს. სახლში ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობა არის მომსახურება, რომელიც შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი მკურნალობის დასაწყებად.

  ნარკომანიის რეაბილიტაცია და მკურნალობა საქართველოში: ძირითადი ეტაპები

  გამოჯანმრთელების პირველ და მთავარ ნაბიჯს წარმოადგენს დამოკიდებულების არსებობის და მისი გავლენის აღიარება ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. იძულებითი მკურნალობა შეიძლება არ იყოს ისეთი ეფექტური. ყოველივე ამის შემდეგ, უკეთესი იქნება, თუ ადამიანი თავად მიხვდება, რომ მას დახმარება სჭირდება.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში “მედ-ზაჰიდი” მოიცავს მკურნალობის რამდენიმე ვარიანტს. დამოკიდებულების მქონე ადამიანების უმეტესობა ანონიმურად იღებს ყოვლისმომცველ და ინდივიდუალურ მიდგომას დამოკიდებულების მკურნალობის მიმართ. ნარკოლოგია თანამედროვე მედიცინაში კარგად განვითარდა და ამჟამად ნარკომანიას ძალიან კარგი შედეგებით მკურნალობს.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში „მედ-ზაჰიდის“ კლინიკაში მოიცავს მკურნალობის რამდენიმე ვარიანტს. ნარკომანიით დაავადებული ადამიანების უმეტესობა ანონიმურად იღებს ყოვლისმომცველ და ინდივიდუალურ მიდგომას ნარკომანიის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებით. ნარკოლოგია თანამედროვე მედიცინაში კარგად განვითარდა და ახლა ნარკომანიის მკურნალობა ძალიან კარგ შედეგს იძლევა.

  დამოკიდებულების ზოგადი მკურნალობა შეიძლება მოიცავდეს სტაციონარული და ამბულატორიული პროგრამების კომბინაციას. ასევე ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, მედიკამენტოზური თერაპია და ბინაზე მკურნალობა. თანამედროვე კლინიკა „მედ-ზაჰიდი“ საქართველოში გთავაზობთ თანამედროვე და ანონიმურ მკურნალობას და რეაბილიტაციას ნარკომანიის შემდეგ.

  დეტოქსიკაცია

  სტაციონარული თერაპია იწყება ზედმიწევნითი გამოკვლევით, პირველ რიგში ნარკოლოგისა და სხვა სპეციალისტების მიერ. მთავარი მიზანია დამოკიდებულების სტადიის დადგენა და მკურნალობის საუკეთესო ვარიანტების შერჩევა. ამ პროცედურების შემდეგ მოხდება დეტოქსიკაცია. იგი გულისხმობს ნივთიერების ორგანიზმიდან ამოღებას და გამოყვანის რეაქციის შეზღუდვას. დეტოქსიკაცია უნდა მოხდეს საავადმყოფოში ნარკოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. ამ პროცედურის ფასი შეიძლება იყოს დამოკიდებული სხვადასხვა ფაქტორებზე.

  მედიკამენტოზური მკურნალობა

  საქართველოში ნარკომანიის სამკურნალოდ იყენებენ პრეპარატებს დეტოქსის დროს, აბსტინენციის სიმპტომებთან გასამკლავებლად. წამალი განმეორდება იმისდა მიხედვით, თუ რაზეა დამოკიდებული ადამიანი.

  წამლის ხანგრძლივი გამოყენება ხელს უწყობს ლტოლვის შემცირებას და რეციდივის თავიდან აცილებას ან დაბრუნებას დამოკიდებულებისგან გამოჯანმრთელების შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ნარკოლოგიური მკურნალობა არ არის დამოუკიდებელი მეთოდი და თან ახლავს სხვა მეთოდები, მაგალითად, ფსიქოთერაპია.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში: ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია

  ნარკოლოგიური მკურნალობის პარალელურად მნიშვნელოვანია ფსიქოთერაპიის სესიებზე დასწრება. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ შეფასდეს მიზეზები, რის გამოც ადამიანმა დაიწყო ნარკოტიკების მიღება. გარდა ამისა, მათ უყალიბდებათ გამოჯანმრთელების მოტივაცია. ასეთი თერაპიის ფასი ინდივიდუალურად განისაზღვრება. გარდა ამისა, ნარკომანიის შემდეგ ფსიქოლოგიური მკურნალობა მნიშვნელოვანი ეტაპია ეფექტის გასაძლიერებლად.

  არ ღირს ნარკომანიასთან მარტო ბრძოლა. დახმარება ხელმისაწვდომია. ნარკომანიის ანონიმური მკურნალობა საქართველოში თანამედროვე კლინიკა “მედ-ზაჰიდში” შეგიძლიათ.

  string(0) "" NULL