ჩაეწერეთ უფასო კონსულტაციაზე

და მიიღეთ ანონიმური დახმარება ჩვენი სპეციალისტისგან

  ჩვენთან მკურნალობის უპირატესობა

  მაღალი კვალიფიკაცია

  კომპლექსური მიდგომა

  მრავალწლიანი გამოცდილება

  მკურნალობა ციფრებში

  ექვსი ნაბიჯი გამოჯანმრთელებისაკენ

  პირველადი კონსულტაცია სპეციალისტთან

  მთელი ორგანიზმის დეტოქსიკაცია

  სპეციფიკური მედიკამენტოზური დამხმარე თერაპია

  დაავადების დიფერენციული დიაგნოსტიკა

  მკურნალობის სქემის შერჩევა და დამუშავება

  ფსიქოლოგიური დახმარება, ადაპტაცია და შემდგომი თანხლება

  არ სურს მკურნალობა? სამკურნალო მოტივაცია

  კვალიფიციურ სპეციალისტებს ყოველთვის უადვილდებათ დამოკიდებულ ადამიანთან მიდგომა. ჩვენი თანამშრომლები ეხმარებიან ინტერვენციის მოტივაციაში სადღეღამისო რეჟიმით. გთავაზობთ ფსიქოლოგის საკონსულტაციო მომსახურებას, შესაძლებელია ბინაზე გასვლა.

  სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე ადამიანებს დახმარება სჭირდებათ: მედიკამენტოზური, ფსიქოლოგიური და სოციალური. ეს ის სამი ძირეული ბაზისია, რომლებზეც ხარისხიანი მკურნალობაა დაფუძნებული.

  მედიკამენტები ეხმარება ორგანიზმს, ახლობლები უსიამოვნო სიტუაციაში მოხვედრილ პაციენტს მხარს უჭერენ . მაგრამ შესანიშნავი შედეგისთვის, თქვენ აუცილებლად უნდა იმუშაოთ სულიერ მდგომარეობასთან.

  ფსიქოთერაპევტი არის სპეციალისტი, რომელიც განსაზღვრავს და აკორექტირებს ალკოჰოლის ან ნარკოლოგიური დამოკიდებულების განვითარების ძირეულ მიზეზს. მედიკამენტებთან ერთად მკურნალობა უფრო ეფექტური იქნება.

  რატომ გჭირდებათ ფსიქოლოგის დახმარება დამოკიდებულების მკურნალობისას

  არსებობს მოსაზრება, რომ ფსიქოთერაპევტი არის ექიმი, რომელსაც სჯობს არ ეწვიოთ. მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების წყალობით სულ უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს ასეთი თერაპიის ეფექტურობას.

  დამოკიდებულების სინდრომი აღწერილია დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში და მოიცავს:

  1. ქცევის კონტროლის ნების ნაკლებობა.
  2. ერთი მიზნის გამოჩენა, ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მიღება, თამაში და სხვა.
  3. პრიორიტეტების შეცვლა.
  4. საკუთარი მდგომარეობის გამართლების სურვილი.

  ფსიქოლოგი მუშაობს არა მხოლოდ დამოკიდებულებაზე, არამედ იმ საწყის მიზეზებზეც, რომლებიც ქცევის რისკის გაზრდის გამომწვევ ფაქტორად იქცა. ასეთი ინტეგრირებული მიდგომა ხელს შეუწყობს ქცევის მოდელის შეცვლას.

  სესიის დროს თერაპევტი ხელმძღვანელობს კლიენტს ისე, რომ მან დაინახოს ახალი ცხოვრებისეული მიზნები. ეხმარება ორიენტირების შერჩევაში შერჩეული პრიორიტეტების არჩევის გეგმის შეთავაზებით. ფსიქოლოგი გთავაზობთ რამდენიმე გონებრივ ვარჯიშს, რომელთა გაკეთებაც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უფასოდ, დამოუკიდებლად ან მეგობრებთან ან ოჯახთან ერთად. ასევე კოგნიტური თერაპია, ფსიქოანალიზი.

  ფსიქოთერაპევტი ასევე მუშაობს პაციენტების ნათესავებთან: უხსნის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს სწორად დამოკიდებულების მქონე პაციენტთან. მიუთითებს მხარდაჭერის მეთოდებსა და საკონტროლო სიტუაციებზე. ეტყვის თუ რაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება, როდესაც პაციენტი თითქმის მზადაა დაარღვიოს მკურნალობის კურსი:

  ფსიქოლოგს შეუძლია შემდეგი მკურნალობის შეთავაზება:

  1. ჯგუფური გაკვეთილები. მკურნალობა ტარდება იმავე დიაგნოზის მქონე პაციენტების ჯგუფში. პაციენტებს შეუძლიათ შეხედონ საკუთარ თავს გარედან, მონაწილეობა მიიღონ ურთიერთდახმარებაში და ურთიერთმხარდაჭერაში.
  2. ინდივიდუალური თერაპია. ტარდება ფსიქოთერაპევტთან პირისპირ. სესიის დროს განიხილება ისეთი სიღრმისეული საკითხები. რომლებსაც პაციენტები ვერ ავლენენ სხვა პაციენტების თანდასწრებით.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში თბილისში

  მედ ზაჰიდის ნარკოლოგიური ცენტრი დახმარებას და მკურნალობას უწევს ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიისა და აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მქონე ყველა პაციენტს.

  ღირს მედ ზაჰიდის ნარკოლოგიური მკურნალობის ცენტრში წასვლა, რადგან:

  1. კლინიკაში 2500-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა მკურნალობა და ყველანი გათავისუფლდნენ.
  2. ჩვენ გვყავს 30-ზე მეტი გამოცდილი პროფესიონალი.
  3. და ასევე 11 წელზე მეტი გამოცდილება.

  ჩვენ ვინარჩუნებთ ჩვენი კლიენტების ანონიმურობას. ფსიქოთერაპევტთან საუბარი სამედიცინო საიდუმლოებაა და არ ექვემდებარება გამჟღავნებას.

  გარდა ამისა, საქართველო ცნობილია თავისი ბუნებით, თბილისი კი სტუმართმოყვარე ადამიანებითაა ცნობილი, რაც გარემოს შეცვლის საუკეთესო საშუალებაა და დადებითად მოქმედებს დამოკიდებულების განკურნებაზე.

  როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა:

  1. პირველ კონსულტაციაზე განისაზღვრება დიაგნოზი და მისი განვითარების ხარისხი.
  2. ინიშნება მედიკამენტოზური თერაპია. მნიშვნელოვანია ალკოჰოლის/ნარკოტიკების ყველანაირი ტოქსინებისა და დაშლის პროდუქტების გამოდევნა.
  3. ინიშნება დამხმარე მედიკამენტოზური თერაპია.
  4. მუშაობა იწყება ფსიქოთერაპევტთან.

  მედ ზაჰიდის ცენტრში ფსიქოლოგი თან ახლავს კლიენტს წამლის თერაპიის დასრულების შემდეგ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეს ხელს უწყობს უკეთეს სოციალიზაციას და ბედნიერ, დამოკიდებულებისაგან თავისუფალ ცხოვრებაში დაბრუნებას.

  სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე ადამიანებს დახმარება სჭირდებათ: მედიკამენტოზური, ფსიქოლოგიური და სოციალური. ეს ის სამი ძირეული ბაზისია, რომლებზეც ხარისხიანი მკურნალობაა დაფუძნებული.

  მედიკამენტები ეხმარება ორგანიზმს, ახლობლები უსიამოვნო სიტუაციაში მოხვედრილ პაციენტს მხარს უჭერენ . მაგრამ შესანიშნავი შედეგისთვის, თქვენ აუცილებლად უნდა იმუშაოთ სულიერ მდგომარეობასთან.

  ფსიქოთერაპევტი არის სპეციალისტი, რომელიც განსაზღვრავს და აკორექტირებს ალკოჰოლის ან ნარკოლოგიური დამოკიდებულების განვითარების ძირეულ მიზეზს. მედიკამენტებთან ერთად მკურნალობა უფრო ეფექტური იქნება.

  რატომ გჭირდებათ ფსიქოლოგის დახმარება დამოკიდებულების მკურნალობისას

  არსებობს მოსაზრება, რომ ფსიქოთერაპევტი არის ექიმი, რომელსაც სჯობს არ ეწვიოთ. მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების წყალობით სულ უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს ასეთი თერაპიის ეფექტურობას.

  დამოკიდებულების სინდრომი აღწერილია დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში და მოიცავს:

  1. ქცევის კონტროლის ნების ნაკლებობა.
  2. ერთი მიზნის გამოჩენა, ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მიღება, თამაში და სხვა.
  3. პრიორიტეტების შეცვლა.
  4. საკუთარი მდგომარეობის გამართლების სურვილი.

  ფსიქოლოგი მუშაობს არა მხოლოდ დამოკიდებულებაზე, არამედ იმ საწყის მიზეზებზეც, რომლებიც ქცევის რისკის გაზრდის გამომწვევ ფაქტორად იქცა. ასეთი ინტეგრირებული მიდგომა ხელს შეუწყობს ქცევის მოდელის შეცვლას.

  სესიის დროს თერაპევტი ხელმძღვანელობს კლიენტს ისე, რომ მან დაინახოს ახალი ცხოვრებისეული მიზნები. ეხმარება ორიენტირების შერჩევაში შერჩეული პრიორიტეტების არჩევის გეგმის შეთავაზებით. ფსიქოლოგი გთავაზობთ რამდენიმე გონებრივ ვარჯიშს, რომელთა გაკეთებაც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უფასოდ, დამოუკიდებლად ან მეგობრებთან ან ოჯახთან ერთად. ასევე კოგნიტური თერაპია, ფსიქოანალიზი.

  ფსიქოთერაპევტი ასევე მუშაობს პაციენტების ნათესავებთან: უხსნის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს სწორად დამოკიდებულების მქონე პაციენტთან. მიუთითებს მხარდაჭერის მეთოდებსა და საკონტროლო სიტუაციებზე. ეტყვის თუ რაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება, როდესაც პაციენტი თითქმის მზადაა დაარღვიოს მკურნალობის კურსი:

  ფსიქოლოგს შეუძლია შემდეგი მკურნალობის შეთავაზება:

  1. ჯგუფური გაკვეთილები. მკურნალობა ტარდება იმავე დიაგნოზის მქონე პაციენტების ჯგუფში. პაციენტებს შეუძლიათ შეხედონ საკუთარ თავს გარედან, მონაწილეობა მიიღონ ურთიერთდახმარებაში და ურთიერთმხარდაჭერაში.
  2. ინდივიდუალური თერაპია. ტარდება ფსიქოთერაპევტთან პირისპირ. სესიის დროს განიხილება ისეთი სიღრმისეული საკითხები. რომლებსაც პაციენტები ვერ ავლენენ სხვა პაციენტების თანდასწრებით.

  ნარკომანიის მკურნალობა საქართველოში თბილისში

  მედ ზაჰიდის ნარკოლოგიური ცენტრი დახმარებას და მკურნალობას უწევს ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიისა და აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მქონე ყველა პაციენტს.

  ღირს მედ ზაჰიდის ნარკოლოგიური მკურნალობის ცენტრში წასვლა, რადგან:

  1. კლინიკაში 2500-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა მკურნალობა და ყველანი გათავისუფლდნენ.
  2. ჩვენ გვყავს 30-ზე მეტი გამოცდილი პროფესიონალი.
  3. და ასევე 11 წელზე მეტი გამოცდილება.

  ჩვენ ვინარჩუნებთ ჩვენი კლიენტების ანონიმურობას. ფსიქოთერაპევტთან საუბარი სამედიცინო საიდუმლოებაა და არ ექვემდებარება გამჟღავნებას.

  გარდა ამისა, საქართველო ცნობილია თავისი ბუნებით, თბილისი კი სტუმართმოყვარე ადამიანებითაა ცნობილი, რაც გარემოს შეცვლის საუკეთესო საშუალებაა და დადებითად მოქმედებს დამოკიდებულების განკურნებაზე.

  როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა:

  1. პირველ კონსულტაციაზე განისაზღვრება დიაგნოზი და მისი განვითარების ხარისხი.
  2. ინიშნება მედიკამენტოზური თერაპია. მნიშვნელოვანია ალკოჰოლის/ნარკოტიკების ყველანაირი ტოქსინებისა და დაშლის პროდუქტების გამოდევნა.
  3. ინიშნება დამხმარე მედიკამენტოზური თერაპია.
  4. მუშაობა იწყება ფსიქოთერაპევტთან.

  მედ ზაჰიდის ცენტრში ფსიქოლოგი თან ახლავს კლიენტს წამლის თერაპიის დასრულების შემდეგ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეს ხელს უწყობს უკეთეს სოციალიზაციას და ბედნიერ, დამოკიდებულებისაგან თავისუფალ ცხოვრებაში დაბრუნებას.

  string(0) "" NULL