ჩაეწერეთ უფასო კონსულტაციაზე

და მიიღეთ ანონიმური დახმარება ჩვენი სპეციალისტისგან

  ჩვენთან მკურნალობის უპირატესობა

  მაღალი კვალიფიკაცია

  კომპლექსური მიდგომა

  მრავალწლიანი გამოცდილება

  მკურნალობა ციფრებში

  ექვსი ნაბიჯი გამოჯანმრთელებისაკენ

  პირველადი კონსულტაცია სპეციალისტთან

  მთელი ორგანიზმის დეტოქსიკაცია

  სპეციფიკური მედიკამენტოზური დამხმარე თერაპია

  დაავადების დიფერენციული დიაგნოსტიკა

  მკურნალობის სქემის შერჩევა და დამუშავება

  ფსიქოლოგიური დახმარება, ადაპტაცია და შემდგომი თანხლება

  არ სურს მკურნალობა? სამკურნალო მოტივაცია

  კვალიფიციურ სპეციალისტებს ყოველთვის უადვილდებათ დამოკიდებულ ადამიანთან მიდგომა. ჩვენი თანამშრომლები ეხმარებიან ინტერვენციის მოტივაციაში სადღეღამისო რეჟიმით. გთავაზობთ ფსიქოლოგის საკონსულტაციო მომსახურებას, შესაძლებელია ბინაზე გასვლა.

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა საქართველო

  საქართველო – ღვინის წარმოების სამშობლო, სადაც ალკოჰოლური სასმლის მოხმარების კულტურა საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდა. მაგრამ ბოლო წლებში უმუშევრობის და სხვა სოციალური პრობლემების გამო სულ უფრო მეტი ადამიანი სცილდება დღესასწაულებზე მსუბუქი ალკოჰოლის რიტუალურ გამოყენებასა და ყოველდღიური ლოთობას შორის არსებულ ზღვარს. აქედან კი შორს სულაც არ დგას დამოკიდებულება. ასე, რომ ალკოჰოლიზმის მკურნალობა თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში სულ უფრო მოთხოვნადი მომსახურება ხდება. ალკოჰოლიზმის ეფექტურ მკურნალობას ახორციელებენ ნარკოლოგიური კლინიკის „მედ ზაჰიდის“ სპეციალისტები. კლინიკების ქსელი სხვადასხვა ქვეყანაში გვხვდება, მათ შორის საქართველოში, ქალაქ თბილისში მდებარეობს სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც შესაძლებელია ალკოჰოლიზმზე ანონიმური მკურნალობის კურსის გავლა.

  როგორ უნდა გავარკვიოთ, რომ ადამიანს სჭირდება ალკოჰოლიზმზე მკურნალობა

  ალკოჰოლური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაზე თანდათანობით მზარდი, დამახასიათებელი სიმპტომები მიგვითითებს. დამოკიდებულების პირველ სტადია ფსიქოლოგიურია, მისი გამოვლინებებია:

  • დალევის მუდმივი სურვილი, მიზეზის, საბაბის ძიება;
  • სპირტიანი სასმელის სულ უფრო ხშირად გამოყენება, დოზების გაზრდა, გადასვლა უფრო მაგარ სასმელებზე;
  • ალკოჰოლის მიმართ ტოლერანტობის მომატება (ადამიანს შეუძლია ბევრი დალიოს და არ დათვრეს)

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობის ადრეული სტადია მეტნაკლებად ეფექტურია, მისი ჩატარება შესაძლებელია სწრაფად და შედარებით იაფად, უპირატესად ფსიქოთერაპევტული მეთოდების გამოყენებით. მაგრამ ჩვეულებრივ, თბილისში და საქართველოში, ალკოჰოლიზმის მკურნალობა საერთოდ იწყება მხოლოდ მეორე ან მესამე სტადიაზე. ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების მე-2 სტადიაზე ირთვება ფიზიკური:

  • მიზიდულობა სპირტიანი სასმელისაკენ იზრდება, ადამიანი სვამს პრაქტიკულად ყოველ დღე, რამდენიმე დღე მიყოლებით;
  • მას არ სჭირდება კომპანია დასალევად, სასმელის გარდა ყველაფრის მიმართ ხდება ინდიფერენტული;
  • ვითარდება გაუქმების სინდრომი, უარესდება შინაგანი განწყობა, როდესაც სპირტიანი სასმელი წყვეტს მოქმედებას, ხოლო დალევა კიდევ ერთხელ ვერ ხერხდება;
  • წარმოიშობა ჯანმრთელობის პრობლემები, მადის, ძილის, სექსუალური ფუნქციის დაქვეითება.

  ამ სტადიაზე ადამიანს შეუძლია უარყოს დამოკიდებულება, ამტკიცოს, რომ ალკოჰოლიზმზე მკურნალობას არ საჭიროებს. თუ ახლობლები არ დააძალებენ, რომ მან გაიაროს მკურნალობა, დამოკიდებულება გადადის ქრონიკულ ალკოჰოლიზმში. მას თან ახლავს გახანგრძლივებული სმა კონტროლის სრული დაკარგვით, შინაგანი ორგანოების მძიმე დაავადება და ფსიქიკური მოშლილობა, პიროვნების დეგენერაცია. ალკოჰოლის მიმართ ამტანობა მკვეთრად ქვეითდება, დასათრობად საკმარისია მცირე დოზები. ამ სტადიაზე აუცილებელია გახანგრძლივებული, ალკოჰოლიზმის კომპლექსური მკურნალობა სტაციონარში, ასევე თანმხლები გულსისხლძარღვთა, საჭმლის მომნელებელი და ნერვული სისტემების დაავადებების მკურნალობა.

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა: მეთოდები

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა თბილისში, საქართველოში ხორციელდება მსოფლიო პრაქტიკით დამტკიცებული ეფექტური მეთოდებით. ესაა:

  • მედიკამენტოზური მკურნალობა, მიმართულია შინაგანი განწყობის გასაუმჯობესებლად, მთელი ორგანოსა და სისტემების მხარდაჭერისათვის, გაუქმების სინდრომის შესამსუბუქებლად (ალკოჰოლური აბსტინენცია);
  • ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპია, პაციენტისთვის ალკოჰოლზე გააზრებული უარის უნარის ჩამოყალიბება, თვითკონტროლის სწავლება;
  • თვით და ურთიერთდახმარების ჯგუფებში ყოფნა;
  • კოდირება (ალკოჰოლის მიმართ ქვეცნობიერი ზიზღის, მისი გამოყენების წინ შიშის ჩამოყალიბება). შესაძლებელია განხორციელდეს მედიკამენტების, ჰიპნოზის, შთაგონების და ასევე კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით.

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა თბილისში: ეტაპები

  ნარკოლოგიური ცენტრი „მედ-ზაჰიდი“ თბილისში (საქართველო) ახორციელებს ალკოჰოლიზმისაგან მკურნალობას ბინაზე და სტაციონარშიც. ძალიან ხშირად ალკოჰოლიზმის მკურნალობა იწყება გადაბმული სმის ანონიმური შეწყვეტით, რომელიც შესაძლებელია ბინაზე, თუ პაციენტის მდგომარეობა ძალიან მძიმე არ არის. მაგრამ პაციენტის გამოყვანა გადაბმული სმის მდგომარეობიდან საკმარისი არ არის, რეციდივის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია, რამდენიმე ეტაპად მიმდინარე, ალკოჰოლიზმის კომპლექსური მკურნალობა:

  • პირველადი კონსულტაცია, რომლის დროსაც პაციენტს და მის ახლობლებს აცნობენ თერაპიის პროგრამებსა და მეთოდებს, კლინიკაში არსებულ პირობებს, ფასებს;
  • დიაგნოსტიკა, დაავადების სტადიის განსაზღვრა, პაციენტის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება, ინდივიდუალური თერაპიის პროგრამის შემუშავება. დიაგნოზის შედეგების საფუძველზე ექიმი ადგენს, შესაძლებელია თუ არა ალკოჰოლიზმის ამბულატორიული მკურნალობის ჩატარება, თუ საჭიროა ჰოსპიტალიზაცია;
  • ფსიქოლოგთან მუშაობა, მოტივაციის შექმნა (ვინაიდან ალკოჰოლიზმის იძულებითი მკურნალობა არაეფექტურია, მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტს ჰქონდეს გაცნობიერებული, გააჩნდეს ნებაყოფლობითი სურვილი, გაიაროს მკურნალობა);
  • დეტოქსიკაცია, ორგანიზმის გაწმენდა ეთანოლისა და მისი დაშლის შედეგად მიღებული ნარჩენი პროდუქტებისგან, მომზადება შემდგომი თერაპიისთვის;
  • ალკოჰოლიზმის ანონიმური მკურნალობა ინდივიდუალური პროგრამის მიხედვით, ფსიქოთერაპიის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით, დამხმარე თერაპია, აუცილებლობის შემთხვევაში – კოდირება. კურსის ფასი და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სტადიაზე, ალკოჰოლიზმის ტიპზე (ლუდხანის, ფარული, გადაბმული სმით);
  • ფსიქოლოგიური და სოციალური რეაბილიტაცია, მომზადება ოჯახში, საზოგადოებაში დასაბრუნებლად;
  • პაციენტის თანხლება კლინიკიდან გაწერის შემდეგ.

  ნარკოლოგიურ ცენტრში „მედ-ზაჰიდში“ მიმართვიანობის უპირატესობა

  „მედ-ზაჰიდი“ გახლავთ კლინიკა, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია სხვადასხვა დამოკიდებულების, მათ შორის ალკოჰოლის მქონე პაციენტების დახმარების კუთხით. აქ ისინი მკურნალობენ ქალის ალკოჰოლიზმს, ებრძვიან ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას მოზარდებში, ეხმარებიან დაავადების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფ პაციენტებს. ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული ადამიანისათვის ყველაზე ეფექტური მკურნალობის რეჟიმის შემუშავების საშუალებას იძლევა. შესაძლებელია ალკოჰოლიზმის მკურნალობა კოდირების გარეშე ან ქიმიური, ფსიქოთერაპიული, კომბინირებული კოდირების გამოყენებით.

  თბილისში არსებულ „მედ-ზაჰიდის“ ცენტრში:

  • შესაძლებელია უფასო კონსულტაცია და ანონიმური გამოკვლევის ჩატარება;
  • მოქმედებს ხელმისაწვდომი ფასები;
  • ტარდება სამოტივაციო სამუშაო, რომელიც განკურნების, სმის გადაგდების, სურვილის ჩამოყალიბებისკენაა მიმართული;
  • გამოიყენება პროგრესული ეფექტური მეთოდები;
  • ყველა ეტაპზე პაციენტს და მის ახლობლებს აღმოუჩენენ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა საქართველო

  საქართველო – ღვინის წარმოების სამშობლო, სადაც ალკოჰოლური სასმლის მოხმარების კულტურა საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდა. მაგრამ ბოლო წლებში უმუშევრობის და სხვა სოციალური პრობლემების გამო სულ უფრო მეტი ადამიანი სცილდება დღესასწაულებზე მსუბუქი ალკოჰოლის რიტუალურ გამოყენებასა და ყოველდღიური ლოთობას შორის არსებულ ზღვარს. აქედან კი შორს სულაც არ დგას დამოკიდებულება. ასე, რომ ალკოჰოლიზმის მკურნალობა თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში სულ უფრო მოთხოვნადი მომსახურება ხდება. ალკოჰოლიზმის ეფექტურ მკურნალობას ახორციელებენ ნარკოლოგიური კლინიკის „მედ ზაჰიდის“ სპეციალისტები. კლინიკების ქსელი სხვადასხვა ქვეყანაში გვხვდება, მათ შორის საქართველოში, ქალაქ თბილისში მდებარეობს სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც შესაძლებელია ალკოჰოლიზმზე ანონიმური მკურნალობის კურსის გავლა.

  როგორ უნდა გავარკვიოთ, რომ ადამიანს სჭირდება ალკოჰოლიზმზე მკურნალობა

  ალკოჰოლური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაზე თანდათანობით მზარდი, დამახასიათებელი სიმპტომები მიგვითითებს. დამოკიდებულების პირველ სტადია ფსიქოლოგიურია, მისი გამოვლინებებია:

  • დალევის მუდმივი სურვილი, მიზეზის, საბაბის ძიება;
  • სპირტიანი სასმელის სულ უფრო ხშირად გამოყენება, დოზების გაზრდა, გადასვლა უფრო მაგარ სასმელებზე;
  • ალკოჰოლის მიმართ ტოლერანტობის მომატება (ადამიანს შეუძლია ბევრი დალიოს და არ დათვრეს)

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობის ადრეული სტადია მეტნაკლებად ეფექტურია, მისი ჩატარება შესაძლებელია სწრაფად და შედარებით იაფად, უპირატესად ფსიქოთერაპევტული მეთოდების გამოყენებით. მაგრამ ჩვეულებრივ, თბილისში და საქართველოში, ალკოჰოლიზმის მკურნალობა საერთოდ იწყება მხოლოდ მეორე ან მესამე სტადიაზე. ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების მე-2 სტადიაზე ირთვება ფიზიკური:

  • მიზიდულობა სპირტიანი სასმელისაკენ იზრდება, ადამიანი სვამს პრაქტიკულად ყოველ დღე, რამდენიმე დღე მიყოლებით;
  • მას არ სჭირდება კომპანია დასალევად, სასმელის გარდა ყველაფრის მიმართ ხდება ინდიფერენტული;
  • ვითარდება გაუქმების სინდრომი, უარესდება შინაგანი განწყობა, როდესაც სპირტიანი სასმელი წყვეტს მოქმედებას, ხოლო დალევა კიდევ ერთხელ ვერ ხერხდება;
  • წარმოიშობა ჯანმრთელობის პრობლემები, მადის, ძილის, სექსუალური ფუნქციის დაქვეითება.

  ამ სტადიაზე ადამიანს შეუძლია უარყოს დამოკიდებულება, ამტკიცოს, რომ ალკოჰოლიზმზე მკურნალობას არ საჭიროებს. თუ ახლობლები არ დააძალებენ, რომ მან გაიაროს მკურნალობა, დამოკიდებულება გადადის ქრონიკულ ალკოჰოლიზმში. მას თან ახლავს გახანგრძლივებული სმა კონტროლის სრული დაკარგვით, შინაგანი ორგანოების მძიმე დაავადება და ფსიქიკური მოშლილობა, პიროვნების დეგენერაცია. ალკოჰოლის მიმართ ამტანობა მკვეთრად ქვეითდება, დასათრობად საკმარისია მცირე დოზები. ამ სტადიაზე აუცილებელია გახანგრძლივებული, ალკოჰოლიზმის კომპლექსური მკურნალობა სტაციონარში, ასევე თანმხლები გულსისხლძარღვთა, საჭმლის მომნელებელი და ნერვული სისტემების დაავადებების მკურნალობა.

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა: მეთოდები

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა თბილისში, საქართველოში ხორციელდება მსოფლიო პრაქტიკით დამტკიცებული ეფექტური მეთოდებით. ესაა:

  • მედიკამენტოზური მკურნალობა, მიმართულია შინაგანი განწყობის გასაუმჯობესებლად, მთელი ორგანოსა და სისტემების მხარდაჭერისათვის, გაუქმების სინდრომის შესამსუბუქებლად (ალკოჰოლური აბსტინენცია);
  • ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპია, პაციენტისთვის ალკოჰოლზე გააზრებული უარის უნარის ჩამოყალიბება, თვითკონტროლის სწავლება;
  • თვით და ურთიერთდახმარების ჯგუფებში ყოფნა;
  • კოდირება (ალკოჰოლის მიმართ ქვეცნობიერი ზიზღის, მისი გამოყენების წინ შიშის ჩამოყალიბება). შესაძლებელია განხორციელდეს მედიკამენტების, ჰიპნოზის, შთაგონების და ასევე კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით.

  ალკოჰოლიზმის მკურნალობა თბილისში: ეტაპები

  ნარკოლოგიური ცენტრი „მედ-ზაჰიდი“ თბილისში (საქართველო) ახორციელებს ალკოჰოლიზმისაგან მკურნალობას ბინაზე და სტაციონარშიც. ძალიან ხშირად ალკოჰოლიზმის მკურნალობა იწყება გადაბმული სმის ანონიმური შეწყვეტით, რომელიც შესაძლებელია ბინაზე, თუ პაციენტის მდგომარეობა ძალიან მძიმე არ არის. მაგრამ პაციენტის გამოყვანა გადაბმული სმის მდგომარეობიდან საკმარისი არ არის, რეციდივის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია, რამდენიმე ეტაპად მიმდინარე, ალკოჰოლიზმის კომპლექსური მკურნალობა:

  • პირველადი კონსულტაცია, რომლის დროსაც პაციენტს და მის ახლობლებს აცნობენ თერაპიის პროგრამებსა და მეთოდებს, კლინიკაში არსებულ პირობებს, ფასებს;
  • დიაგნოსტიკა, დაავადების სტადიის განსაზღვრა, პაციენტის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება, ინდივიდუალური თერაპიის პროგრამის შემუშავება. დიაგნოზის შედეგების საფუძველზე ექიმი ადგენს, შესაძლებელია თუ არა ალკოჰოლიზმის ამბულატორიული მკურნალობის ჩატარება, თუ საჭიროა ჰოსპიტალიზაცია;
  • ფსიქოლოგთან მუშაობა, მოტივაციის შექმნა (ვინაიდან ალკოჰოლიზმის იძულებითი მკურნალობა არაეფექტურია, მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტს ჰქონდეს გაცნობიერებული, გააჩნდეს ნებაყოფლობითი სურვილი, გაიაროს მკურნალობა);
  • დეტოქსიკაცია, ორგანიზმის გაწმენდა ეთანოლისა და მისი დაშლის შედეგად მიღებული ნარჩენი პროდუქტებისგან, მომზადება შემდგომი თერაპიისთვის;
  • ალკოჰოლიზმის ანონიმური მკურნალობა ინდივიდუალური პროგრამის მიხედვით, ფსიქოთერაპიის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით, დამხმარე თერაპია, აუცილებლობის შემთხვევაში – კოდირება. კურსის ფასი და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სტადიაზე, ალკოჰოლიზმის ტიპზე (ლუდხანის, ფარული, გადაბმული სმით);
  • ფსიქოლოგიური და სოციალური რეაბილიტაცია, მომზადება ოჯახში, საზოგადოებაში დასაბრუნებლად;
  • პაციენტის თანხლება კლინიკიდან გაწერის შემდეგ.

  ნარკოლოგიურ ცენტრში „მედ-ზაჰიდში“ მიმართვიანობის უპირატესობა

  „მედ-ზაჰიდი“ გახლავთ კლინიკა, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია სხვადასხვა დამოკიდებულების, მათ შორის ალკოჰოლის მქონე პაციენტების დახმარების კუთხით. აქ ისინი მკურნალობენ ქალის ალკოჰოლიზმს, ებრძვიან ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას მოზარდებში, ეხმარებიან დაავადების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფ პაციენტებს. ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული ადამიანისათვის ყველაზე ეფექტური მკურნალობის რეჟიმის შემუშავების საშუალებას იძლევა. შესაძლებელია ალკოჰოლიზმის მკურნალობა კოდირების გარეშე ან ქიმიური, ფსიქოთერაპიული, კომბინირებული კოდირების გამოყენებით.

  თბილისში არსებულ „მედ-ზაჰიდის“ ცენტრში:

  • შესაძლებელია უფასო კონსულტაცია და ანონიმური გამოკვლევის ჩატარება;
  • მოქმედებს ხელმისაწვდომი ფასები;
  • ტარდება სამოტივაციო სამუშაო, რომელიც განკურნების, სმის გადაგდების, სურვილის ჩამოყალიბებისკენაა მიმართული;
  • გამოიყენება პროგრესული ეფექტური მეთოდები;
  • ყველა ეტაპზე პაციენტს და მის ახლობლებს აღმოუჩენენ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.